Mewn Un Cornel - Cip ar Fywyd Cefn Gwlad

Disgrifiad | Description

  • ISBN: 9781845274726
  • Awdur: Wil Griffiths
  • Cyhoeddi Mawrth 2014
  • Fformat: Clawr Meddal, 195x129 mm, 248 tudalen
Magwyd Wil Griffiths yng nghymuned fechan, wledig Cornelofan ger Aberystwyth, a phortread o\'r ardal honno sydd yn y gyfrol gynnes hon. Edrychir, fel trwy chwyddwydr, ar un cyfnod bach ym mywyd yr ardal, gan ymestyn tipyn arni er mwyn gweld rhwng y craciau a chael cip ar y da a\'r drwg.

Bywgraffiad Awdur:
Wedi cyfnod yng Ngholeg y Drindod, Caerfyrddin, a Choleg y Brifysgol Aberystwyth bu’n dysgu am nifer o flynyddoedd yn Aberdâr, lle y cyfarfu â Mair ei wraig. Ymhen rhai blynyddoedd wedi dychwelyd i Geredigion cafodd ofal Ysgol Cwmpadarn, Llanbadarn Fawr lle y bu’n brifathro am bum mlynedd ar hugain.

Mae’n amrywiol ei ddoniau o waith turnio coed i gasglu llestri te capeli wedi cau, a charafanio os bydd amser sbâr. Yn ei dro ymweldodd â bron bob cymdeithas yng Ngheredigion i sgwrsio ac i ddarlithio. Hyd yn ddiweddar cyfrannodd golofn fisol i Bapur Bro yr Angor. Ei brif hobi yw cadw gwenyn fel yr esbonia yn ei lyfr Dyn y Mêl. Ysgrifennodd yn gyson am y grefft hon mewn nifer o gylchgronau am dros ugain mlynedd. Am y llafur hwn derbyniwyd ef i’r orsedd dan yr enw ‘Wil Cornel’.

Bu’n aelod o Gyngor Sir Ceredigion gan wasanaethu fel Cadeirydd y Pwyllgor Addysg. Mae ganddo ef a Mair ddau fab, Hywel a Dylan.
Gwybodaeth Bellach:
Does yma neb enwog, dim ond bywyd mewn dillad gwaith, yn ei symlrwydd, ei ddaioni a’i bechod ar brydiau. Deiliaid oes a aeth heibio yw llawer, gan adael dim ar ôl ond enw ar, neu a fydd, ar garreg fedd. Nid oes yma benodau, dim ond un gymysgfa fawr o elfennau bywyd yng nghôl amser.

Cafodd rhan o’r gwaith hwn ei wobrwyo mewn cystadleuaeth gan Gymdeithas Hanes Amaethyddiaeth Ceredigion.

Pris | Price : £7.50

Nifer | Amount :

Gwasg Carreg Gwalch
12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Dyffryn Conwy
LL26 0EH
01492 642031
llanrwst@carreg-gwalch.cymru

© Hawlfraint 2018 - Gwasg Carreg Gwalch - Gwefan gyda Delwedd

Pay with VisaPay with MastercardPay with MaestroPay with JCB

[ekm:poweredby]

Top

Cwsmeriaid | Customers