Milltir Sgwar

Milltir Sgwar

Disgrifiad | Description

  • Milltir Sgwâr
  • Neville Jones
  • ISBN: 9781845276850
Ar Ddydd Calan 1947, cychwynnodd llanc deunaw oed o Bennant ger Aberaeron gadw dyddiadur. Parhaodd i wneud hynny’n ddi-dor tan ei farwolaeth ddiwedd Ebrill 2008. Yn wir, ysgrifennodd ei gofnod olaf ar noswyl ei farwolaeth.

Dymuniad mawr Jack Jones, neu Jac Whitehall, oedd i ddetholiad o’i atgofion gael eu cyhoeddi wedi iddo farw. Ymddiriedodd y dasg i ofal ei frawd ieuengaf, Neville. Cadwodd y brawd bach ei addewid. A dyma’r canlyniad, detholion o sylwadau Jack wedi eu gosod yn eu cyd-destun.

Digwyddiadau lleol syml o’i fywyd fel postman, gwas fferm a chymydog yw ffrwyth dyddiaduron Jack, gweithgareddau a gyflawnodd yn ffyddlon a didrafferth er iddo gael ei eni gydag ond un llaw. Cawn ddarlun o fywyd a droai o gwmpas y capel a’r cwrdd cystadleuol, sioeau amaethyddol a chymdeithasu ar y sgwâr neu yn y siop a’r gweithdy. Dyddiau pan wnâi pawb adnabod pawb mewn cymdeithas glòs a chymdogaeth dda nad yw bellach yn bod.

Pris | Price : £6.50

Nifer | Amount :

Gwasg Carreg Gwalch
12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Dyffryn Conwy
LL26 0EH
01492 642031
llanrwst@carreg-gwalch.cymru

© Hawlfraint 2018 - Gwasg Carreg Gwalch - Gwefan gyda Delwedd

Pay with VisaPay with MastercardPay with MaestroPay with JCB

[ekm:poweredby]

Top

Cwsmeriaid | Customers