Môr a Mynydd - Eryri a'r Glannau o'r Awyr / Surf and Skylines - Snowdonia and Its Shores from the Sky

Môr a Mynydd - Eryri a'r Glannau o'r Awyr / Surf and Skylines - Snowdonia and Its Shores from the Sky

Disgrifiad | Description

  • ISBN: 9780863817373
  • Awdur: Gwilym Davies, Iwan Llwyd
  • Cyhoeddi Tachwedd 2001
  • Fformat: Clawr Meddal, 250x210 mm, 80 tudalen

Golwg unigryw ar harddwch Eryri a'r glannau o'r awyr trwy gyfrwng ffotograffau lliw cyfoethog Gwilym Davies ynghyd â thestun llawn gwybodaeth ac awyrgylch y prifardd Iwan Llwyd.

Adolygiad Gwales

Yr hyn a gawn yma yw casgliad o dirluniau ffotograffig a dynnwyd gan Gwilym Davies sydd wedi
teithio mewn awyren gyda’i gyfaill Arfon, y peilot, ers deunaw mlynedd yn cofnodi
golygfeydd. Ar yr olwg gyntaf roedd y gyfrol yn ymddangos braidd yn ddi-fflach. Does bod dim byd mawr o’i le arni – ond bod yna ddiffyg dirlawnder (maddeuwch y mwyseirio!) yn y lliw sydd yn nifer o’r lluniau nes gwneud i’r gyfrol ymddangos ar brydiau fel argraffiad o’r saithdegau. Dichon mai’r problemau ymarferol o dynnu lluniau o’r awyr sy’n gyfrifol am hyn.

Ond mae’n werth oedi a chraffu’n fanylach ar y delweddau a chanfod bod yma berlau yn eu plith, ac mae cyfraniad Iwan Llwyd yn cyfoethogi’r gyfrol nes creu cyfanwaith hynod ddifyr ac addysgiadol. Cyflwynir y lluniau fesul thema mewn wyth o benodau. Yr hyn sydd bob amser yn ddifyr mewn lluniau o’r awyr yw eu bod yn rhoi cyfle i ni weld ein byd cyfarwydd o bersbectif newydd ac i ddarganfod cyfrinachau’r
gorffennol sy’n cuddio oddi mewn i’r tirwedd. Yr uchafbwyntiau i mi yw’r llun rhyfeddol o Dre’r Ceiri ar yr Eifl lle gwelir yn glir olion y cytiau; y cylchoedd o gytiau’r Gwyddelod ger Caergybi; y llun o Fynydd Parys oedd yn ymddangos ar yr olwg gyntaf fel llun agos o graig ar lan y môr nes i mi sylwi ar y lôn sy’n datgelu
graddfa’r llun. Mae yna gyffro hefyd o weld hyd Strêts Traws “lle mae’n wefr cael herio’r golau glas” yn ymestyn drwy’r tirwedd. Llygad yr archifydd a’r cofnodydd yn
hytrach nag un yr artist sydd gan Gwilym, ond mae ganddo yn ei gasgliad luniau hudolus hefyd a delweddau lle mae’r byd fel petai ben i waered; adlewyrchiadau yn troi’r môr yn awyr; pwll dŵr yn troi’n berl sy’n disgleirio yng nghanol cae; poptai brics y Borthwen yn troi’n demlau o wlad Groeg, a ffair yn y Rhyl yn troi’n fotymau lliwgar. Nid yw’r lluniau o’r trefi a’r pentrefi yn fy nghyffroi i, ond rwy’n siŵr mai hon fydd y bennod ddifyrra i drigolion gogledd Cymru gan fod yna wefr bob amser o gael golwg brân neu wylan ar gartrefi a strydoedd cyfarwydd.

Yr hyn sy’n codi’r gyfrol hon i dir uwch yw geiriau Iwan Llwyd. Mae’r bardd yn cyfrannu haenau ychwanegol o ystyr i’r delweddau; dim ond bardd go-iawn fyddai’n sylwi bod “olion gwaed a gweddïau pobl yn gymysg â phatrymau naturiol tro’r llanw” ar luniau’r arfordir. Cawn lu o hanesion ganddo a dyfyniadau o gerddi wrth iddo gyflwyno talpiau o hanes yn gefndir i’r lluniau gan bwysleisio’n gyson y pwysigrwydd o weld y tirlun yng nghyd-destun y diwylliant sydd wedi cyfoethogi’r glannau yma. Hoffais yn arbennig ei ddarn yn esbonio’r cysyniad o “lwybr cerdd” a gyflwynwyd gan Bruce Chatwin – y pererin aflonydd.

Campwaith o gyfrol sydd gennyf yn fy meddiant yw The Earth from the Air. Mae’n gyfrol anferth dros 400 tudalen a grëwyd gydag adnoddau ariannol dihysbydd i ddathlu’r milflwydd. Mae’r lluniau gan Yann Arthus-Bertrand a dreuliodd bum mlynedd yn hedfan o gwmpas y byd yn wirioneddol wych a’r atgynhyrchu o’r safon uchaf. Mae Môr a Mynydd, a gynhyrchwyd gydag adnoddau cyfyngedig, yn ymddangos fel corrach yn ei hymyl, ond braint a chyfrifoldeb pob un o genhedloedd y ddaear hon yw cyflwyno ei hanes a dathlu bodolaeth ei diwylliant hyd eithaf ei gallu. Mae hynny’n arbennig o bwysig i fyrdd o ddiwylliannau bychain y byd. Oherwydd hynny mae yna le teilwng i’r gyfrol fechan hon ar fy silff lyfrau hefyd.

Pris | Price : £2.00

RRP: £9.00

Nifer | Amount :

Gwasg Carreg Gwalch
12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Dyffryn Conwy
LL26 0EH
01492 642031
llanrwst@carreg-gwalch.com

© Hawlfraint Gwasg Carreg Gwalch - Gwefan gan Delwedd