Morgan y Gath Ddall

Morgan y Gath Ddall

Disgrifiad | Description

  • ISBN: 9781845271190
  • Awdur: Sioned Morys, Llinos Griffin
  • Cyhoeddi Medi 2009
  • Darluniwyd gan Jose Solis
  • Addas i oed 0-7 neu Cyfnod Allweddol 1
  • Fformat: Clawr Meddal, 210x149 mm, 48 tudalen

Pump o straeon annwyl am Morgan, cath ddall sy'n meddu ar bwerau arbennig sy'n ei alluogi i helpu ei gyd-gathod gyda'u helbulon a'u problemau. Addas i ddarllenwyr o dan 7 oed.

Gwybodaeth Bellach:
Dyma gasgliad o straeon twymgalon, llawn antur, am gath fach arbennig iawn. Dydi bod yn ddall ddim yn rhwystr yn y byd i Morgan fentro gwneud nifer o bethau dewr, yn enwedig pan fod angen help ar ei deulu a’i ffrindiau. Bryd hynny bydd llygaid Morgan yn disgleirio fel dwy seren dlos ac mi fydd yn defnyddio’i bwerau anhygoel i ddatrys pob math o broblemau.

Lluniau bywiog a hyfryd gan Jose Solis, arlunydd Odl-dodl Dolig, Odl-dodl Pobl a Jo Bach a’r Polyn Trydan.

Pris | Price : £5.50

Nifer | Amount :

Gwasg Carreg Gwalch
12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Dyffryn Conwy
LL26 0EH
01492 642031
llanrwst@carreg-gwalch.cymru

© Hawlfraint 2018 - Gwasg Carreg Gwalch - Gwefan gyda Delwedd

Pay with VisaPay with MastercardPay with MaestroPay with JCB

[ekm:poweredby]

Top

Cwsmeriaid | Customers