Moto Ni, Moto Coch (Cyfres Syniad Da)

Disgrifiad | Description

  • ISBN: 9781845273965
  • Awdur: Geraint Jones
  • Cyhoeddi Ebrill 2012
  • Fformat: Clawr Meddal

Pobl dau bentref a dwy ardal roddodd fod i gwmni\'r Moto Coch ganrif union yn ôl. Os bu pentref cydweithredol erioed yn holl hanes Cymru, pentref Trefor oedd hwnnw, a chofleidiwyd ei athroniaeth gan y pentrefi chwarelyddol cyfagos ym Mro\'r Eifl. Ryw hanner canrif cyn ffurfio\'r cwmni bysus sefydlwyd Cymdeithas Gydweithredol Gweithwyr yr Eifl â\'i siopau, ei iard lo a\'i becws.

Gwybodaeth Bellach:
Canmlwyddiant Cwmni Bysus Clynnog a Threfor
Roedd iddi ganghennau cryfion yng Nghlynnog, Llithfaen a Llanaelhaearn. O’r un cyff, o blith yr un bobl, ac o’r un anian y crëwyd Cwmni Bysus Clynnog a Threfor a ddaeth yn adnabyddus i bawb fel y Moto Coch. Ond i bobl y fro fe’i gelwid ac fe’i gelwir o hyd, yn Moto Ni, am mai ni a’i piau ac am mai ein teyrngarwch ni yw sylfaen ddi-sigl ei barhad.

Dyma’i stori – ei orchestion a’i fethiannau, ei lawenydd a’i dristwch, ynghyd â balchder Cymry cyffredin i fod yn berchen ar gwmni llwyddiannus, a chwmni sydd wedi cario’r dydd.

Pris | Price : £5.00

Nifer | Amount :

Gwasg Carreg Gwalch
12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Dyffryn Conwy
LL26 0EH
01492 642031
llanrwst@carreg-gwalch.cymru

© Hawlfraint 2018 - Gwasg Carreg Gwalch - Gwefan gyda Delwedd

Pay with VisaPay with MastercardPay with MaestroPay with JCB

[ekm:poweredby]

Top

Cwsmeriaid | Customers