Munud i feddwl

Munud i feddwl

Disgrifiad | Description

  • Munud i Feddwl
  • ISBN: 9781845276713
  • Cen Llwyd
  • Cyhoeddi Hydref 2018
  • Fformat: Clawr Meddal, 198x128 mm
Mae Cen Llwyd wedi bod yn cyfrannu'n gyson i'r slotiau myfyrgar ar Radio Cymru - 'Dweud eich Dweud/Munud i Feddwl' - ers dros chwarter canrif. Mae'n cynnig ffordd arall o feddwl ynglŷn â phynciau a newyddion bob dydd. Mae'r gyfrol hon yn cynnwys detholiad o fyfyrdodau 25 mlynedd.

Bywgraffiad Awdur:
O weithio mewn ffatri wlân i fod yn weinidog llawn amser ar chwech o gapeli Undodaidd ardal Llanbedr Pont Steffan, bu gyrfa Cen Llwyd yn un amrywiol a ddaeth ag ef i gysylltiad â sawl cylch o fywyd. Ar ben hynny, bu’n ymgyrchydd triw dros hawliau siaradwyr Cymraeg, y digartref a thros heddwch. Mae’n byw yn Nhalgarreg gyda’i briod Enfys, ac mae’n dad i Heledd a Gwenllian a’r diweddar Owain.

Gwybodaeth Bellach:
Chwarter Canrif o Ddarlledu: Darlledwyd y darnau hyn yn wreiddiol fel eitemau ‘Munud i Feddwl’ ar Radio Cymru 1992–2018. Gan fod amryw ohonynt yn ymateb i’r calendr o ran gwyliau seciwlar a chrefyddol, maent yn ddefnyddiol mewn cyfarfodydd eglwysig ac ysbrydol – ac yn wir, mae rhai eisoes yn cael eu defnyddio yn y modd hwnnw. ‘Mae’n gyfle i hel meddyliau ac i bregethu i fwy o gynulleidfa na'r arfer mewn gwasanaethau ar y Sul, a hynny i bobl nad wyf yn gwybod pwy ydynt. Rhannu profiadau bywyd yw’r bwriad a gwneud i bobl feddwl y peth cyntaf yn y bore.’ – Cen Llwyd ar y profiad o ddarlledu ‘Munud i Feddwl’

Pris | Price : £8.00

Nifer | Amount :

Gwasg Carreg Gwalch
12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Dyffryn Conwy
LL26 0EH
01492 642031
llanrwst@carreg-gwalch.cymru

© Hawlfraint 2018 - Gwasg Carreg Gwalch - Gwefan gyda Delwedd

Pay with VisaPay with MastercardPay with MaestroPay with JCB

[ekm:poweredby]

Top

Cwsmeriaid | Customers