Nadolig Llawen!

Nadolig Llawen!

Disgrifiad | Description

  • Awdur: Gill Davies, Maureen Spurgeon
  • Cyhoeddi Hydref 2006
  • Darluniwyd gan Gill Guile
  • Addaswyd/Cyfieithwyd gan Myrddin ap Dafydd.
  • Addas i oed 0-7 neu Cyfnod Allweddol 1
  • Fformat: Clawr Caled, 310x240 mm, 32 tudalen

Casgliad o straeon a cherddi Nadolig mewn cyfrol llawn lliw i ddiddanu plant yn ystod yr ŵyl. Ceir wyth stori, a darlunaiu lliwgar ar bob tudalen.

Adolygiad Gwales

Casgliad o wyth stori am y Nadolig a geir yn y llyfr hwn, a’r rheiny ar ffurf stori a cherddi bob yn ail. Dyma syniad bendigedig! Roedd modd dewis pa un i’w darllen yn ddibynnol ar yr amser mynd i’r gwely – gwely cynnar, yna, stori hir! Gwely hwyr, yna un o’r cerddi! Dyma dric gwych, oedd yn arbed pawb rhag meddwl fod y byd ar ben am nad oedd stori cyn cysgu wedi cael ei darllen!

Cafwyd straeon a blesiodd yn fawr am y Tylwyth Teg Nadolig, Nadolig ar y fferm, Y Dyn Eira Nadolig a phenillion am Hoff Bethau Tedi oedd yn rhoi cyfle i feddwl am wir ystyr y Nadolig.

Mae’r darluniau yn y llyfr yn ychwanegu at hud y llyfr hwn, a’r portreadau annwyl a hoffus o Siôn Corn yn hynod o apelgar i blant ifanc sydd ar brydiau’n tueddu i ofni’r creadur barfog hwn. Mae elfen ffantasïol y llyfr yn deffro dychymyg plant ac yn sicr yn eu cyffroi wrth feddwl am firi’r Nadolig. Dyma lyfr sydd wedi ennill ei le’n braf ar restr deg uchaf hoff lyfrau darllenwyr brwd y cartref hwn.

Siân Eirug

Pris | Price : £4.95

Nifer | Amount :

Gwasg Carreg Gwalch
12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Dyffryn Conwy
LL26 0EH
01492 642031
llanrwst@carreg-gwalch.cymru

© Hawlfraint 2018 - Gwasg Carreg Gwalch - Gwefan gyda Delwedd

Pay with VisaPay with MastercardPay with MaestroPay with JCB

[ekm:poweredby]

Top

Cwsmeriaid | Customers