Nadolig yn y Cartref

£5.95
  • Nadolig yn y Cartref
  • ISBN: 9781845277161
  • Luned Aaron
  • Cyhoeddi Hydref 2019
  • Fformat: Clawr Caled, 157x156 mm, 56 tudalen
Dyma drysor o gyfrol liwgar a chwareus i'w mwynhau yn y dyddiau cyn y Nadolig, a hynny ar ffurf odl a llun. Yn ogystal â dangos rhai o elfennau cyfarwydd yr ŵyl i blant, mae rhai o'r traddodiadau llai cyfarwydd, syml a Chymreig, yn cael eu cyflwyno yma hefyd.

Bywgraffiad Awdur:
Luned Aaron yw awdur cyfres Byd Natur, Gwasg Carreg Gwalch. Enillodd ABC Byd Natur wobr Tir na n-Og 2017.

Gwybodaeth Bellach:
Sychu ffrwythau, dewis yr uchelwydd gorau, canu carolau o ddrws i ddrws... Mae’r Nadolig yn llawn traddodiadau hyfryd y gallwn eu mwynhau gyda’n gilydd. Dyma elfennau cartrefol a syml, sy’n gallu mynd ar goll ynghanol prysurdeb yr ŵyl.

Gyda 24 llun a chwpled sy’n adlais o dymor yr Adfent, cyflwyniad i rai o’r agweddau traddodiadol hynny sydd yn Nadolig yn y Cartref.
Product Code: ISBN: 9781845277161