Toggle Menu

Natur yn Galw

Natur yn Galw

Disgrifiad | Description

  • Natur yn Galw
  • ISBN: 9781845276591
  • Twm Elias
  • Cyhoeddi Gorffennaf 2018
  • Fformat: Clawr Meddal, 215x138 mm
Sawl rhywogaeth o ystlumod sydd yng Nghymru? Pryd yr arferid hela'r dryw? Pa goeden sy'n cadw gwrachod draw? Mae Twm Elias yn llais cyfarwydd ar raglen Galwad Cynnar Radio Cymru ar foreau Sadwrn, yn rhannu ei wybodaeth am ryfeddodau byd natur.

Bywgraffiad Awdur:
Mae Twm Elias yn naturiaethwr ers degawdau ac wedi cynnal cyrsiau Tan y Bwlch a dosbarthiadau nos ar wahanol agweddau ar y maes. Mae'n un o sylfaenwyr Cymdeithas Edward Llwyd ac wedi cyfrannu’n helaeth i'w llenyddiaeth mewn cylchgronau, llyfrau ac ar ei gwefan. Mae wedi cyfrannu i bob rhifyn o Llafar Gwlad a Fferm a Thyddyn. Cyfrannodd at raglenni radio fel 'Seiat Byd Natur' a 'Galwad Cynnar' ac mae ganddo dros 300 o ysgrifau heb eu cyhoeddi.

Gwybodaeth Bellach:
Detholiad o'r cyfraniadau hynny sydd yn y gyfrol yma, yn trin a thrafod dros hanner cant o bynciau - o lygod mawr a phryfed i weiriau a blodau.

Pris | Price : £8.50

Nifer | Amount :

Gwasg Carreg Gwalch
12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Dyffryn Conwy
LL26 0EH
01492 642031
llanrwst@carreg-gwalch.cymru

© Hawlfraint 2018 - Gwasg Carreg Gwalch - Gwefan gyda Delwedd

Pay with VisaPay with MastercardPay with MaestroPay with JCB

[ekm:poweredby]

Top

Cwsmeriaid | Customers