Nes at Baradwys, Yn

Nes at Baradwys, Yn

Disgrifiad | Description

  • ISBN: 9780863819520
  • Dyddiad Cyhoeddi Mawrth 2005
  • Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
  • Fformat: Clawr Meddal, 181x122 mm, 136 tudalen

Casgliad amrywiol o ddeuddeg stori fer gyfoes a wobrwywyd mewn cystadleuaeth ar raglen Y Celfyddydau ar Radio Cymru, yn cynnwys nodiadau cefndirol byr gan yr awduron am y dylanwadau arnynt.

Adolygiad Gwales
Os nofel ydi bws y byd rhyddiaith, sy'n addo mynd â ni am drip hir gan stopio yma ac acw i ollwng a chodi cymeriadau ar y daith; ac os darnau llên meicro ydi'r ceir rasio hynny sy'n mynd â ni o 0-60 mewn llai na 100 o eiriau; beth, felly, ydi maint injan y stori fer Gymraeg? Ac, yn bwysicach fyth ar y draffordd o eithafion llenyddol heddiw, a fedrwn ni ymddiried yn y cerbyd hwn i'n cario ni i ben y daith? A chymryd ein bod ni, ddarllenwyr, yn gwybod lle mae'r fan honno.

Does yna ddim dwywaith yn fy meddwl mai car teuluol, saff y byd llenyddol Cymraeg ydi'r stori fer ar hyn o bryd. Mae'n ddibynadwy ac yn mynd yn ddigon hwylus o A i B, dim ond inni gadw at y ffyrdd cyfarwydd. Efallai ein bod ni'n polisho'r corff ac yn gosod ogla da y tu mewn er mwyn gwella'r cyflwyniad ond, yn amlach na pheidio, dydi hynny'n dda i ddim os nad oes digon o betrol yn y tanc a thipyn o sbarc yn y plygiau.

Roeddwn i'n teimlo fel prynwr siomedig yn gadael garej ar ôl darllen Yn Nes at Baradwys, cyfrol o'r straeon byrion a ddaeth i frig cystadleuaeth rhaglen radio Y Celfyddydau, Radio Cymru 2003. Er bod gwaith golygu medrus Angharad Dafis i'w weld yn glir ar y deuddeg stori sydd wedi eu cyflwyno'n raenus yn y gyfrol, chlywais i ddim llawer o refio o du'r straeon eu hunain. Chefais i ddim fy nghario hyd lonydd newydd, dieithr, a theimlais i ddim y cyffro o droi ambell gornel annisgwyl.

Ar wahân i ryw hanner dwsin o awduron profiadol yn yr iaith Gymraeg, mae hi'n stop ar elfen y 'stori' sydd mor hanfodol mewn unrhyw stori fer lwyddiannus. Drosodd a thro, mae gor-ddisgrifio teimladau yn amharu ar y prif nod o ddweud stori a diddanu, ac fe aeth ymsona a phregethu neges yn drech na chyflwyno cymeriadau o gig a gwaed. Onid y stori ddylai fod yn ganolog i unrhyw stori fer, gyda'r stori honno'n cael ei hadrodd trwy gyfrwng y cymeriadau ac yn ddrych o'r byd yr ydan ni'n byw ynddo heddiw? Os oes neges ddyfnach i unrhyw stori fer, mae honno i'w gweld yn cuddio rhwng geiriau'r ddeialog neu trwy'r hyn nas dywedir; wedi'r cwbl, 'y dwedyd llai sy'n gwneud llên', chwedl y prifardd a'r golygydd llyfrau, Ceri Wyn Jones.

Ni chefais drip fy mywyd wrth ddarllen Yn Nes at Baradwys, er i mi gael ambell daith ddiddorol yng nghwmni B. S. Reeves, Annes Glynn, Mared Lewis ac Ifor ap Gwilym. Dyna pam, mae'n beryg, fy mod i wedi anelu'n syth am garej y clasuron hen a newydd – beth bynnag ddywedwch chi, dydi plygiau straeon Kate Roberts, Robin Llywelyn, Eirug Wyn a Mihangel Morgan byth, byth yn tampio.

Karen Owen

Pris | Price : £1.00

RRP: £6.50

Nifer | Amount :

Gwasg Carreg Gwalch
12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Dyffryn Conwy
LL26 0EH
01492 642031
llanrwst@carreg-gwalch.cymru

© Hawlfraint 2018 - Gwasg Carreg Gwalch - Gwefan gyda Delwedd

Pay with VisaPay with MastercardPay with MaestroPay with JCB

[ekm:poweredby]

Top

Cwsmeriaid | Customers