O Flaenau Tywi i Lannau Taf

Disgrifiad | Description

  • ISBN: 9781845274696
  • Awdur: J. Cyril Hughes
  • Cyhoeddi Tachwedd 2013 
  • Fformat: Clawr Meddal, 215x138 mm
Hunangofiant J. Cyril Hughes.

Gwybodaeth Bellach:
Ganwyd Cyril Hughes yn un o’r ffermdai mwyaf anghysbell yng Nghymru uwchlaw Ystrad Fflur. Y ffaith iddo gael ei fagu chwe milltir o’r pentref agosaf a olygodd na chychwynnodd yn yr ysgol nes oedd e’n chwech a hanner.
Cynhelir lansiad a sesiwn arwyddo\'r gyfrol yn Siop Inc, Aberystwyth, fore Gwener, 29 Tachwedd, 2013 rhwng 10.30 a 12.30. Croeso cynnes i bawb.
Buan y gwnaeth iawn am hynny gan ddisgleirio mewn ysgol a choleg a graddio yn y Gyfraith. Twyll yw’r darlun allanol ohono fel gŵr llonydd a bodlon. Gydol ei fywyd bu’n brwydro yn erbyn annhegwch, yn rhyw lefain aflonydd yn y blawd cenedlaethol a chymdeithasol. Ag yntau’n dal yn grwt ysgol, arweiniodd brotest yn erbyn bwriad y Swyddfa Ryfel i feddiannu tir uwchben Tregaron. Yn y coleg bu ef a Gwilym Prys Davies yn allweddol mewn protest yn erbyn ymweliad gan y Gweinidog Rhyfel.
Gyda’i waith o fewn Urdd Gobaith Cymru – yn Ddirprwy Gyfarwyddwr ac yna’n Gyfarwyddwr - bu’n ganolog ym mrwydr yr iaith a’r ymgyrch dros sianel deledu Gymraeg. Cawn ei farn am ran yr Urdd yn yr Arwisgo, a rwygodd y mudiad dros-dro. Cawn hanes helynt Pentre Ifan. Cawn rannu ei siom wedi canlyniadau Cyfrifiad 1971 a Refferendwm 1979.
Cawn hefyd yr ochr arall i’r geiniog. Llwyddiant sefydlu Cyngor yr Iaith a’r Mudiad Meithrin. Ei lawenydd pan etholwyd Y Tri Dafydd i San Steffan fis Medi 1974. Yn ein dyddiau ni bu’n rhan o’r ymgyrch dadleuol dros sefydlu melinau ynni gwynt yn ei henfro. Mae e mor ddi-ildio â’r fawnog â’i lluniodd.
Drwy’r cyfan cawn ddarlun cynnes hefyd o Cyril y gwladwr, ynghyd â’r dinesydd diflino a’r eglwyswr ffyddlon. Mae ei bortreadau o’i Dad-cu, James Davies, John Bwlchffin a Joni Gwarhos yn fyw ac yn llawn hiwmor. Ydi, mae Cyril Hughes yn ymddangos yn ŵr llonydd a bodlon. Ac yn dilyn oes o wasanaethu bro a chenedl mae’n haeddu’r bodlonrwydd a’r llonyddwch hwnnw.

Pris | Price : £8.50

Nifer | Amount :

Gwasg Carreg Gwalch
12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Dyffryn Conwy
LL26 0EH
01492 642031
llanrwst@carreg-gwalch.cymru

© Hawlfraint 2018 - Gwasg Carreg Gwalch - Gwefan gyda Delwedd

Pay with VisaPay with MastercardPay with MaestroPay with JCB

[ekm:poweredby]

Top

Cwsmeriaid | Customers