O Gwmpas y Foel

Disgrifiad | Description

  • Awdur: Dewi Tomos
  • Fformat: Clawr meddal, 182 x 124mm, 96 tudalen
  • Dyddiad Cyhoeddi: Medi 2007

Yn y gyfrol hon ceir detholiad o deithiau cerdded yn cychwyn o Gae’r Gors, Rhosgadfan – hen gartref Kate Roberts a gafodd ei adfer a’i droi’n ganolfan dreftadaeth yn ddiweddar.

Mae hon yn ardal hynod o ddifyr a diddorol ar gyfer ei chrwydro ar droed, yn cynnig amrywiaeth o dirwedd a sawl cip ar ein treftadaeth - o fyd natur, hanes pentrefol, olion chwareli i etifeddiaeth lenyddol.

Bydd cerdded bro Kate Roberts yn cyfoethogi profiadau ymwelwyr â Chae’r Gors.

‘Ym mh’le yn y byd y cawsoch chi’ch magu?’
‘Ar fynyddoedd Sir Gaernarfon yn y lle mwyaf bendigedig yn y byd.’

Gwybodaeth am yr awdur:

Mae Dewi Tomos yn enedigol o’r ardal, gyda phrofiad helaeth o arwain teithiau. Mae’n gadeirydd Cyfeillion Cae’r Gors. Dyma’i bumed gyfrol o deithiau cerdded a nifer o gyfrolau ar dreftadaeth gymdeithasol a diwydiannol yr ardal.

Pris | Price : £6.00

Nifer | Amount :

Gwasg Carreg Gwalch
12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Dyffryn Conwy
LL26 0EH
01492 642031
llanrwst@carreg-gwalch.cymru

© Hawlfraint 2018 - Gwasg Carreg Gwalch - Gwefan gyda Delwedd

Pay with VisaPay with MastercardPay with MaestroPay with JCB

[ekm:poweredby]

Top

Cwsmeriaid | Customers