Odl-Dodl Dolig

Odl-Dodl Dolig

Disgrifiad | Description

  • Awdur: Myrddin ap Dafydd
  • Gweld rhagor o deitlau gan 'Myrddin ap Dafydd'
  • Cyhoeddi Medi 2006
  • Darluniwyd gan José Solis
  • Addas i oed 0-7 neu Cyfnod Allweddol 1/2
  • Fformat: Clawr Meddal, 199x198 mm, 24 tudalen

Stori hyfryd ar fydr ac odl yn llawn lluniau cyfareddol sy'n cyfleu naws y Nadolig yn berffaith.

Adolygiad Gwales
Dyma lyfr yn llawn hwyl yr ŵyl, a'r cyflwyniad yn ddeniadol ryfeddol. Mae'r teitl ynddo'i hun yn ein paratoi ar gyfer gwledd o farddoniaeth hwyliog a fydd yn siŵr o apelio at ddant plant bach – a'u rhieni! Gyda phwt o bennill a chlamp o lun ar bob tudalen, fydd dim trafferth o gwbl yma i gadw sylw'r darllenydd o'r dechrau i'r diwedd.

Stori ydi hon, wedi ei hysgrifennu ar ffurf barddoniaeth, am Ifan a'i deulu yn paratoi at y Nadolig. Teimlir ffresni yn y stori drwyddi draw, a'r cymeriadu'n cael eu portreadu'n gelfydd iawn wrth i'r llwy bren, y botel glud a phopeth arall sy'n ymwneud â’r Nadolig, ddod yn fyw. Ceir digon o ailadrodd, i blant sy'n dysgu darllen, a'r eirfa'n syml ond eto'n gyfoethog. Mae'r cyfuniad o'r arferiad cyfoes o anfon bocsys sgidiau i'r Trydydd Byd, ynghyd â’r hen hen draddodiad o actio Drama'r Geni, i gyd yn hawlio'u lle i greu darlun cyflawn o'r Nadolig.

I gyd-fynd â phob pennill, ceir llun llawn doniolwch, a all fod yn ysgogiad i gynnal sgwrs a thrafodaeth fywiog. Drwy gyfrwng y lluniau, gellir cyflwyno geirfa eang i'r plant a sbarduno'u dychymyg.

Hefyd yn unol â theitl y llyfr, dyma gyfle gwych i ddysgu am odlau a sut i odli. Bydd pob athrawes fabanod yn falch o gael gafael ar y llyfr hwn. Mae darllen y stori yn gwneud i mi feddwl o ddifri am fynd ati i farddoni! Dyma stori Nadolig fendigedig! Darllenwch! Odlwch a mwynhewch ‘Odl-Dodl Dolig’.

Marian Jones

Pris | Price : £4.95

Nifer | Amount :

Gwasg Carreg Gwalch
12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Dyffryn Conwy
LL26 0EH
01492 642031
llanrwst@carreg-gwalch.cymru

© Hawlfraint 2018 - Gwasg Carreg Gwalch - Gwefan gyda Delwedd

Pay with VisaPay with MastercardPay with MaestroPay with JCB

[ekm:poweredby]

Top

Cwsmeriaid | Customers