Pa Beth yr Aethoch Allan i'w Achub

Pa Beth yr Aethoch Allan i'w Achub

Disgrifiad | Description

  • ISBN: 9781845274627
  • Cyhoeddi Hydref 2013 
  • Golygwyd gan Simon Brooks, Richard Glyn Roberts
  • Fformat: Clawr Meddal, 214x136 mm, 240 tudalen
Casgliad o ysgrifau arloesol a gynigir er mwyn cynorthwyo\'r gwrthsafiad yn erbyn dadfeiliad y Gymru Gymraeg gan Simon Brooks, Patrick Carlin, Iwan Edgar, Huw Lewis, Delyth Morris, Richard Glyn Roberts a Ned Thomas, rhai o brif feddylwyr y mudiad iaith yn y Gymru gyfoes.

Y Golygyddion:
Mae Simon Brooks yn academydd sy’n byw yn Eifionydd ac yn ffigwr adnabyddus yn y mudiad iaith. Cymrawd ymchwil yn Adran y Gymraeg, Prifysgol Aberystwyth yw Richard Glyn Roberts a darlithydd yng Ngholeg y Brifysgol, Dulyn.

Gwybodaeth Bellach:
Wedi canlyniadau’r Cyfrifiad, dyma gasgliad o ysgrifau chwyldroadol gan rai o brif feddylwyr y mudiad iaith cyfoes.

Ysgrifau sy’n tyrchu i wir ystyr y syniadau sy’n ganolog i’r drafodaeth am iaith yng Nghymru, ac yn ei dweud hi’n onest a di-flewyn-ar-dafod am sefyllfa’r Gymraeg.

Pwy yw’r Cymry? A oes dyfodol i’r Fro Gymraeg? Beth fydd tynged yr iaith wedi hunanlywodraeth? A yw cenedlaetholdeb Cymreig o les i siaradwyr Cymraeg? Beth yw ystyr priod iaith? Pam fod y Cymry o dan orthrwm economaidd? A yw hawliau ieithyddol yn bodoli go iawn? A oes rhaid siarad Saesneg gyda mewnfudwyr?

Ynghyd â chyfraniadau’r golygyddion, ceir yma ysgrifau arloesol gan Ned Thomas, Delyth Morris, Huw Lewis, Patrick Carlin ac Iwan Edgar. Yn dilyn pob ysgrif mae erthygl newyddiadurol fer yn cymhwyso’r syniadau at ddibenion gweithgarwch ar lawr gwlad.

Pris | Price : £10.00

Nifer | Amount :

Gwasg Carreg Gwalch
12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Dyffryn Conwy
LL26 0EH
01492 642031
llanrwst@carreg-gwalch.cymru

© Hawlfraint 2018 - Gwasg Carreg Gwalch - Gwefan gyda Delwedd

Pay with VisaPay with MastercardPay with MaestroPay with JCB

[ekm:poweredby]

Top

Cwsmeriaid | Customers