Pedair Stori Nadolig

Pedair Stori Nadolig

Disgrifiad | Description

  • Cyhoeddi Medi 2005
  • Addaswyd/Cyfieithwyd gan Myrddin ap Dafydd.
  • Addas i oed 0-7 neu Cyfnod Allweddol 1
  • Fformat: Clawr Caled

Pedair stori i'w mwynhau dros y Nadolig, yn cynnwys straeon am anifeiliaid sydd eisiau dathlu'r Nadolig dan do, a charw sy'n meddwl ei fod yn medru hedfan. Addas i blant 4-6 oed.

Adolygiad Gwales

Dyma lyfr clawr caled lliwgar a deniadol sy’n cyfuno pedair stori Nadoligaidd hudolus. Bydd yn sicr o lwyddo i ddeffro dychymyg a chyffro wrth i’r Nadolig nesáu.

Stori gynta’r llyfr yw ‘Nadolig ar y Fferm’ lle clywn am ddymuniad anifeiliaid fferm Bryn Dedwydd i gael dathlu’r Nadolig o dan do. Yn rhyfeddol, daw eu dymuniad yn wir pan fo'n rhaid cynnal gwasanaeth Nadolig yr ysgol yn stabl fferm Bryn Dedwydd yng ngwir naws y Nadolig.

Daw’r stori nesaf, ‘Y Goeden Nadolig Fechan’, â hanes coeden fach sydd yn dyheu am gael tyfu’n goeden fawr grand a chael addurno cartref yn ystod yr ŵyl. Daw anlwc i’r goeden fach ac ymddengys pethau yn o ddu arni hyd nes i deulu bach ei derbyn fel ag y mae a'i hachub.

Dymuniad yw canolbwynt y stori ‘Y Carw Hud’ hefyd, a gwelwn ddymuniad y carw bach o gael dysgu hedfan yn dod yn wir, gydag ychydig o help gan y dyn arbennig hwnnw yn y siwt goch. Siôn Corn yw’r dyn, wrth gwrs, a’i hanes ef a gawn yn y stori olaf, sef ‘Diwrnod Prysur Siôn Corn’. Cawn glywed am yr holl waith sydd yn rhaid iddo ei wneud er mwyn cael anrheg arbennig i bawb ac, wrth gwrs, mae’n llwyddo i roi gwên fawr ar wyneb pawb, hyd yn oed yr oedolion yn y stori.

Mae’r print wedi ei ysgrifennu'n fras ac mae hyn, ynghyd â’r darluniau bywiog a’r stori syml, yn llwyddo i gynnal diddordeb. Gwna hyn oll y gyfrol yn addas i blant Cyfnod Allweddol 1 i’w ddarllen eu hunain neu i’w gyd-fwynhau gydag oedolyn.

Gwenith ap Robert John

Pris | Price : £5.95

Nifer | Amount :

Gwasg Carreg Gwalch
12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Dyffryn Conwy
LL26 0EH
01492 642031
llanrwst@carreg-gwalch.cymru

© Hawlfraint 2018 - Gwasg Carreg Gwalch - Gwefan gyda Delwedd

Pay with VisaPay with MastercardPay with MaestroPay with JCB

[ekm:poweredby]

Top

Cwsmeriaid | Customers