Pleserau'r Plismon

Pleserau'r Plismon

Disgrifiad | Description

  • ISBN: 9781845273309
  • Awdur: John Alwyn Griffiths
  • Cyhoeddi Tachwedd 2011
  • Fformat: Clawr Meddal, 215x138 mm, 216 tudalen

Yn ail hanner y ganrif ddiwethaf, roedd plismyn gogledd Cymru yn byw, gweithio a cherdded y bît yng nghanol eu cymunedau. Roedd John Alwyn Griffiths yn un o\'r rhain, ac yma mae\'n rhannu ei brofiadau - o gychwyn fel cadét ym Mangor hyd at ddiwedd ei yrfa fel Ditectif Arolygwr yn yr adran dwyll.

Bywgraffiad Awdur:
Ganed a magwyd John Alwyn Griffiths ym Mangor, ac ar ôl gadael Ysgol Friars yn 1966 ymunodd â’r heddlu, gan wasanaethu drwy ogledd orllewin Cymru. Bu’n heddwas hyd ddiwedd 1998, gan gyrraedd rheng ditectif arolygwr, pennaeth yr adran dwyll yn y pencadlys. Ar ôl ymddeol, gweithiodd am gyfnod i gwmni o gyfreithwyr yn Lerpwl, ond erbyn hyn mae’n hapus yn Sir Fôn yn treulio ei amser yn pysgota, gweithio’i gi hela i guro adar, cerdded, tyfu llysiau ac ysgrifennu.

Mae John wedi ysgrifennu dwy nofel Saesneg, ond hwn yw ei lyfr Cymraeg cyntaf.

Gwybodaeth Bellach:
Wrth iddo ein harwain o Gonwy i Ddolgellau, Caergybi a Phwllheli, cawn ein cyflwyno i lu o gymeriadau lliwgar yr ardaloedd; yn heddlu a throseddwyr; a thrwy ei atgofion doniol cawn gip ar yr agosatrwydd a’r cyfeillgarwch a wnaeth ei gyfnod fel heddwas yn un mor arbennig.

Pris | Price : £7.50

Nifer | Amount :

Gwasg Carreg Gwalch
12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Dyffryn Conwy
LL26 0EH
01492 642031
llanrwst@carreg-gwalch.cymru

© Hawlfraint 2018 - Gwasg Carreg Gwalch - Gwefan gyda Delwedd

Pay with VisaPay with MastercardPay with MaestroPay with JCB

[ekm:poweredby]

Top

Cwsmeriaid | Customers