Toggle Menu

Plu yn fy Nghap (Llafar Gwlad 88)

Disgrifiad | Description

  • ISBN: 9781845275273
  • D. Picton Jones
  • Cyhoeddi Mehefin 2015
  • Fformat: Clawr Meddal, 210x148 mm
D. Picton Jones yw prif arbenigwr Cymru ar fridio a dangos dofednod. Ond does arno ddim angen enw llawn na chyfenw. Mae Pic yn ddigon. Dyma hanes Dyn yr Adar, gŵr sy\'n fwy o dderyn na\'r un o\'i ddofednod.

Gwybodaeth Bellach:
Mewn gyrfa sy’n ymestyn dros 70 mlynedd, enillodd erbyn hyn tua phum mil o brif wobrau a bu’n beirniadu ym mhob un o brif sioeau adar gwledydd Prydain. Ond mae Pic o Lanwnnen yn llawer mwy na hynny. Mae’n glamp o gymeriad hefyd. Enillodd anrhydeddau lu. Beirniadodd yn ei dro ddofednod rai o aelodau’r Teulu Brenhinol gan wrthod gwobr gyntaf i’r Tywysog Charles.
Greal Sanctaidd y bridwyr yw Cwpan Isherwood, sef prif wobr Sioe Ddofednod Prydain. Ac ym 1981, daeth Pic â’r wobr honno i Gymru am y tro cyntaf oll gyda’i geiliog Brahma. Hwn oedd uchafbwynt un a enillodd ei wobr gyntaf yn ddeg oed ac a ddechreuodd feirniadu yn bymtheg.

Pris | Price : £6.50

Nifer | Amount :

Gwasg Carreg Gwalch
12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Dyffryn Conwy
LL26 0EH
01492 642031
llanrwst@carreg-gwalch.cymru

© Hawlfraint 2018 - Gwasg Carreg Gwalch - Gwefan gyda Delwedd

Pay with VisaPay with MastercardPay with MaestroPay with JCB

[ekm:poweredby]

Top

Cwsmeriaid | Customers