Prynu Lein Ddillad

Disgrifiad | Description

  • ISBN: 9781845272371
  • Awdur: Hafina Clwyd
  • Cyhoeddi Tachwedd 2009
  • Fformat: Clawr Meddal, 215x138 mm, 144 tudalen

Disgrifiad Gwales
Pigion o ddyddiaduron Hafina Clwyd. Yn y gyfrol hon, ceir tipyn o hynt a helynt y blynyddoedd 1980-92 - dychwelyd i Gymru wedi cyfnod hir yn Llundain hyd at dranc Y Faner. Gwelir bod yma gronicl o flynyddoedd prysur a hapus ond gydag ambell i gwmwl du yn ymddangos yma ac acw - a'r cyfan yn cael ei gyflwyno yn ddi-flewyn-ar-dafod, fel y gellid disgwyl ganddi.

Bywgraffiad Awdur:
‘Gellir ystyried Hafina Clwyd ymhlith cymwynaswyr mwyaf hirhoedlog y wasg Gymreig. Mae ei cholofnau rheolaidd a gogleisiol yn y Western Mail, Y Cymro a’r Wawr yn dyst i’w hymroddiad fel gohebydd proffesiynol â’i bys ar byls diwylliannol Cymru. Daw’r un rhinweddau – cefndir goludog, gwybodaeth eang a chwilfrydedd di-ben-draw – i’r amlwg yn y gyfrol hon, lle croniclir digwyddiad diddorol am bob diwrnod o’r flwyddyn.’
– Catrin Stevens wrth adolygu Rhywbeth Bob Dydd yn Taliesin

Gwybodaeth Bellach:
Merched da sydd yn cadw dyddiadur – does gan ferched drwg ddim amser, yn ôl athronydd deallus o’r enw Tallulah Bankhead. Mae’n rhaid felly mai merch dda iawn yw Hafina Clwyd gan ei bod wedi cadw dyddiadur ers pan oedd yn fechan iawn, dan anogaeth ei mam a’i modryb hefyd fu’n gwneud yr un peth.

Mae dyddiaduron Hafina Clwyd yn Y Wawr yn boblogaidd ac y mae hyd yn oed y dynion yn cyfaddef eu bod yn eu darllen. Y rhyfeddod yw bod yna gymaint o ddiddordeb mewn rhywbeth y mae hi’n ei wneud yn ei gwely bob nos. Sef llenwi ei dyddiadur.

Mae’r gweithgareddau’n amrywio o hel achau i fwrlwm y papur bro, o eisteddfota i wneud gradd allanol, o gathod i ddarlledu ac o deithiau tramor i gymdeithasu. Ond yn y pen draw dim ond un peth sy’n bwysig, sef ei theulu agos a gwasgaredig.

Pris | Price : £8.50

Nifer | Amount :

Gwasg Carreg Gwalch
12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Dyffryn Conwy
LL26 0EH
01492 642031
llanrwst@carreg-gwalch.cymru

© Hawlfraint 2018 - Gwasg Carreg Gwalch - Gwefan gyda Delwedd

Pay with VisaPay with MastercardPay with MaestroPay with JCB

[ekm:poweredby]

Top

Cwsmeriaid | Customers