Pwy Ti'n Feddwl Wyt Ti?

Pwy Ti'n Feddwl Wyt Ti?

Disgrifiad | Description

  • Pwy Ti'n Feddwl Wyt Ti?
  • ISBN: 9781845276966
  • Eirlys Wyn Jones
  • Cyhoeddi Gorffennaf 2019
  • Fformat: Clawr Meddal, 198x128 mm
Pwy ydw i? Delyth Ty Capel; Delyth, chwaer Enfys; Delyth gwraig Lloyd Penbryniau; Delyth, mam Huw a Llinos. Mae Delyth wedi cyrraedd ei chanol oed heb unwaith roi ei hun yn gyntaf. Wnaeth hi erioed ddewis cwrs ei bywyd - dim ond dewis priodi ffermwr cyn syrthio i rigol byw a magu plant.

Bywgraffiad Awdur:
Cafodd Eirlys Jones ei magu ar y ffin rhwng Llŷn ac Eifionydd. Bu hi a’i gŵr yn ffermio yng nghartref y teulu yn Chwilog nes iddynt ymddeol yn 2017, a dim ond bryd hynny y bu iddi droi at ysgrifennu. Mentrodd anfon y nofel hon (gydag anogaeth ei gŵr) i gystadleuaeth Gwobr Goffa Daniel Owen yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Caerdydd 2018.

Gwybodaeth Bellach:
Mae Delyth wedi cyrraedd ei chanol oed heb unwaith roi ei hun yn gyntaf. Wnaeth hi erioed ddewis cwrs ei bywyd - dim ond dewis priodi ffermwr cyn syrthio i rigol byw a magu plant. Ond yn dilyn ffrae gyda’i chwaer mae’n gwneud penderfyniad fydd yn newid ei bywyd am byth ... ac yn ei harwain at gyfrinachau’r gorffennol.

Cafodd y nofel hon ganmoliaeth yng nghystadleuaeth Gwobr Goffa Daniel Owen yn Eisteddfod Caerdydd, 2018. ‘Er mor syml yw’r stori, eto ceir dyfnder iddi a diffuantrwydd’
Meinir Pierce Jones

‘Prif gymeriad diddorol mewn sefyllfa gymdeithasol gyfoes, gredadwy’
Gareth Miles

Pris | Price : £6.50

Nifer | Amount :

Gwasg Carreg Gwalch
12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Dyffryn Conwy
LL26 0EH
01492 642031
llanrwst@carreg-gwalch.cymru

© Hawlfraint 2018 - Gwasg Carreg Gwalch - Gwefan gyda Delwedd

Pay with VisaPay with MastercardPay with MaestroPay with JCB

[ekm:poweredby]

Top

Cwsmeriaid | Customers