Pybcrol Llenyddol Caernarfon

Disgrifiad | Description

  • Golygydd: Myrddin ap Dafydd
  • Dyddiad Cyhoeddi: Ebrill 2006
  • Fformat: Clawr Meddal, 214x126mm, 126 tudalen

Adolygiad Gwales

Hanes Caernarfon dros beint – neu ugain – sydd yn y gyfrol arloesol hon.

Pedair tafarn ar bymtheg i fod yn fanwl, a phob un yn ei thro yn cynnig bachyn i ddweud peth o hanes tref ryfeddol Caernarfon a phob pennod yn dilyn yr un fformat – peth o hanes y dafarn, cyflwyniad i’r dafarn fel ag y mae hi heddiw a chasgliad o anecdotau llenyddol, o gerddi, o ryddiaith a ffotograffau.

Mae hen hen hanes a hen hen draddodiad llenyddol i Gaernarfon, a’r traddodiad hwnnw'n adlewyrchu troeon yr yrfa wleidyddol, ddiwylliannol a diwydiannol fel yr adlewyrchid hi yng nghymdeithas tre’r Cofis. O’r mynydd i’r môr, o’r Rhufeiniaid i Streicwyr Ferodo a Thri Gwynedd, mae’r cwbwl wedi digwydd yng Nghaernarfon ac mae bardd neu lenor wedi bod wrth law i gofnodi’r hanes yn ddieithriad.

Dwi’n pwysleisio mai hanes llenyddol y dref sydd yma – dim ond yn achlysurol mae’r hanesyn llenyddol yn cysylltu’n uniongyrchol â’r dafarn dan sylw. Ond pa ffordd well o fwynhau noson – neu ddwy neu dair os nad ydych chi’n yfwr mawr a’ch bod chi’n fodlon amrywio’ch llwybr – na gyda pheint a hanesyn difyr, dau hen gydymaith?

Mae’r gyfrol wedi ei hysbrydoli gan deithiau llenyddol tebyg yn yr Iwerddon. Ac mae’n debyg bod modd cael eich tywys o gwmpas Caernarfon ar nosweithiau arbennig gan ddau dywysydd huawdl a fydd yn adrodd peth o gynnwys y gyfrol wrth deithio o dafarn i dafarn. Mae naws sgript i’r gyfrol ac mae rhywun yn cael yr argraff y byddai’r tywyswyr yn rhoi tipyn o gnawd ar yr esgyrn. Ond o brynu’r gyfrol fe allwch ddarllen a rhannu’r straeon â’ch cyfeillion ac fe fydd hynny yn ei dro yn cadw’r traddodiad llafar yn fyw, yn ennyn rhagor o straeon ac atgofion, a heb os yn ysgogi creu rhagor o gerddi a rhyddiaith yng Nghaernarfon ac am Gaernarfon.

Tybed a welwn ni gyfres yn tyfu o’r gwreiddyn hwn?

R. Arwel Jones

Pris | Price : £2.75

RRP: £5.50

Nifer | Amount :

Gwasg Carreg Gwalch
12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Dyffryn Conwy
LL26 0EH
01492 642031
llanrwst@carreg-gwalch.cymru

© Hawlfraint 2018 - Gwasg Carreg Gwalch - Gwefan gyda Delwedd

Pay with VisaPay with MastercardPay with MaestroPay with JCB

[ekm:poweredby]

Top

Cwsmeriaid | Customers