Radio Rafins

Disgrifiad | Description

ISBN: 9780863818622
Awdur: Dafydd Meirion
Cyhoeddi Rhagfyr 2003
Fformat: Clawr Meddal, 122x182 mm, 187 tudalen

Nofel hwyliog a dychanol arall am Rhys Huws, cyn-gyfarwyddwr cwmni cysylltiadau cyhoeddus a'i bartner busnes sydd ynghanol helyntion dyddiol wrth fethu cadw cydbwysedd rhwng eu gwaith ar orsaf radio lleol, eu sesiynau yfed trwm a'u campau rhywiol gwyllt. Dilyniant i Pî-Âr.

Adolygiad Gwales
Bu inni ddarllen am Rhys Huws yn y gyfrol Pi-âr.Yn yr ail gyfrol hon, dilynwn ei anturiaethau wrth iddo chwilio am waith a chael ei hun yn newyddiadura yng ngorsaf Radio’r Ardal yng Nghaernarfon. Troediwn gyda Rhys gan ddilyn hynt a helynt ei fywyd gwyllt wrth fynd i ryw drybini byth a hefyd. Dyma nofel ysgafn llawn hiwmor sy’n eich tynnu chi’n syth bìn i ganol y ffwlbri a’r bryntni byw.

Mae gan Dafydd Meirion y ddawn i greu cymeriadau lliwgar, llawn hiwmor coeglyd. Does ond rhaid ichi ddarllen ambell dudalen pan fo Rhys yn nhafarn y Darian Fach er mwyn gwerthfawrogi’r doniolwch a berthyn i’r holl bersonoliaethau.

Ond, wrth gwrs, fyddai’r nofel hon yn ddim byd heb y chwydu, y lyshio a’r secs arferol. Dydy Dafydd Meirion ddim yn dal yn ôl rhag cyflwyno cymeriadau afieithus megis Gwendolyn Prydderch, sy’n hoff iawn o’i dynion, neu gymeriad cyfrwys y gŵr busnes, Dic Llwynog, sy’n siŵr o fynd o dan eich croen chi. Heb anghofio Marilyn, sy’n Babyddes ac yn ddysgwraig ac yn gwneud ambell gamgymeriad ieithyddol gwerth chweil.

Dyma gasgliad o straeon gwyllt a gwallgof am ŵr o’r Dre gyda dyfodol Radio’r Ardal yn y fantol ar ddiwedd pob pennod. Bydd eich pen yn chwyrlïo a byddwch chi’n methu dal eich hun rhag chwerthin. Nofel sydd fel llyfr sgrap ac yn llawn treialon bywyd a Rhys Huws, y gŵr mwyaf anlwcus a fu erioed, yn ei chanol hi unwaith eto.

Catrin Dafydd

Pris | Price : £1.00

RRP: £4.95

Nifer | Amount :

Gwasg Carreg Gwalch
12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Dyffryn Conwy
LL26 0EH
01492 642031
llanrwst@carreg-gwalch.cymru

© Hawlfraint 2018 - Gwasg Carreg Gwalch - Gwefan gyda Delwedd

Pay with VisaPay with MastercardPay with MaestroPay with JCB

[ekm:poweredby]

Top

Cwsmeriaid | Customers