Toggle Menu

Raps Heddiw

Disgrifiad | Description

  • Dyddiad Cyhoeddi: Awst 2006
  • Fformat: Clawr Meddal, 148x105 mm, 112 tudalen

Cyfrol hylaw yn cynnwys 39 o rapiau gan bobl sy'n perfformio eu geiriau rhythmig ar lwyfannau Cymru. Mae cynnwys llawer ohonynt yn ffraeth ac uniongyrchol.

A compact volume containing 39 raps by authors who perform their rhythmic competitions on Welsh platforms. The contents are often direct and frank.

Adolygiad Gwales

Eleni, rydym yn dathlu ugain mlynedd ers rhyddhau’r gân rap/hip-hop Gymraeg gyntaf. Y gân honno oedd 'Dull Di-Drais' gan y Llwybr Llaethog. Ar y pryd, dim ond yn nyfnderoedd y sin amgen y buasech yn clywed rapio Cymraeg - canu, a hynny'n swynol, oedden ni'r Cymry yn ei wneud yn gyhoeddus, onid e? Daeth tro ar fyd ac ugain mlynedd yn ddiweddarach gallwn ddisgwyl clywed rapio Cymraeg ar Radio Cymru unrhyw awr o'r dydd, a nawr mae gwasg Gymraeg wedi mynd ati i grynhoi geiriau rhai o'n rapwyr mwyaf blaenllaw mewn cyfrol ‘boced-din’.

Fel y dywed Meirion Llywelyn Davies yn y rhagair; ‘Gwneud yr hyn a wnaeth Dafydd Iwan neu Meic Stevens ddegawdau yn ôl, sef cymryd arddull boblogaidd a'i Gymreigio mae rapwyr Cymru’. Un o ganeuon hip-hop mwyaf bachog y blynyddoedd diwethaf yw 'Triwch hi ar' gan Cofi Bach ac roeddwn i'n falch o weld geiriau'r gân yna wedi eu cynnwys oherwydd dyma ichi rap sy'n parodïo bywyd caled Cofi tlawd. Yn ogystal ag odlau bach doniol ceir negeseuon y gellir eu dehongli fel rhai digon dwys, er enghraifft y cwpled gwych hwn: ‘Ond 'di cyfoeth heb barch dda i'm byd ar y stryd - Er bod pris bywyd braf 'di mynd yn gêm ddrud’. Yna, down at gyfraniad yr hynod MC Saizmundo (Deian ap Rhisiart, y newyddiadurwr diflewyn-ar-dafod), sydd wedi cael ei ddisgrifio gan neb llai na Gwilym Owen fel sylwebydd cymdeithasol craffaf y Gymru Gyfoes. Yn raps Saizmundo cawn linellau doniol fel: ‘Mynd i'r B&B i roi y teli a gwylio dechra Croma . . . ma' bron mor dda â Bacha hi O'ma, diflannodd Alwyn Siôn fel Mullah O'ma . . . ’

Heb os, pen-bandit rap Cymraeg ydy MC Sleifar (Steffan Cravos), ac ef yn anad neb, trwy gyfrwng ei fand arloesol, ‘Y Tystion’, yn y nawdegau, a fu'n gyfrifol am ddod â hip-hop Cymraeg allan o gornel dywyll ac i ganol y prif lwyfan. Mae Sleifar wedi llunio sawl clasur yn y gorffennol, megis 'Sefyll fel Un,' rap i goffau Streic y Penrhyn, a'r anthem hip-hop Gymraeg, os bu un erioed, sef 'Gwyddbwyll' - ble yn y byd y mae'r rheini yn y gyfrol hon? Ond mae Sleifar wedi cael cynnwys un o'i glasuron sef 'M.O.M.Y.F.G'. Dyma i chi gân sy’n esbonio hanfodion hip-hop i ni a hynny yw bod angen ‘Agwedd nid delwedd’ a ‘Da ni ddim jyst yn gwneud hip-hop, Da ni yn hip-hop’. Cefais fwy o fwynhad yn darllen y raps hynny yr oeddwn i'n gyfarwydd â nhw; felly, o bosib dylem gofio nad raps i'w darllen mo’r rhain, ond yn hytrach eu bod wedi eu llunio i fynd gyda’r curiad ac er mwyn eu gwerthfawrogi'n llawn mae angen cael y cryno-ddisg yn byddaru’n gyfeiliant yn y cefndir. Fel y dywedodd Sleifar wrth geisio diffinio cerddoriaeth hip-hop, mae'n ‘ . . . fiwsig i'ch traed a miwsig i'ch meddwl’. Llyfr i'r meddwl yw hwn ac nid i'r traed; felly, i'w werthfawrogi, cofiwch brynu cryno-ddisg hip-hop er mwyn rhoi boddhad i'ch traed hefyd!

Rhys Llwyd

Pris | Price : £2.50

RRP: £5.00

Nifer | Amount :

Gwasg Carreg Gwalch
12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Dyffryn Conwy
LL26 0EH
01492 642031
llanrwst@carreg-gwalch.cymru

© Hawlfraint 2018 - Gwasg Carreg Gwalch - Gwefan gyda Delwedd

Pay with VisaPay with MastercardPay with MaestroPay with JCB

[ekm:poweredby]

Top

Cwsmeriaid | Customers