Toggle Menu

Rhosydd - A Personal View / Golwg Bersonol

Rhosydd - A Personal View / Golwg Bersonol

Disgrifiad | Description

  • Awdur | Author: Jean Napier
  • Dyddiad Cyhoeddi | Publication Date: Ebrill | April 2004
  • Fformat | Format: Clawr Meddal, 56 tudalen | Paperback, 56 pages

Teyrnged ddarluniadol i chwarelwyr llechi Gogledd Cymru, trwy gyfrwng ffotograffau trawiadol gan ffotograffydd proffesiynol, wedi eu plethu â thestun soned rymus 'Hen Hogia'r Rhosydd' gan Richard Owen, bardd a fu'n chwarelwr yn Chwarel y Rhosydd, ynghyd â chrynodeb o hanes y chwarel. 31 ffotograff du-a-gwyn ac 1 map.

An illustrated tribute to the quarrymen of the North Wales slate industry, by means of striking photographs by a professional photographer, intertwined with the text of the powerful sonnet, 'Hen Hogia'r Rhosydd' by Richard Owen, poet and quarryman at the Rhosydd Quarry, together with a summary of the history of the quarry. 31 black-and-white photographs and 1 map.

Pris | Price : £8.95

Nifer | Amount :

Gwasg Carreg Gwalch
12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Dyffryn Conwy
LL26 0EH
01492 642031
llanrwst@carreg-gwalch.cymru

© Hawlfraint 2018 - Gwasg Carreg Gwalch - Gwefan gyda Delwedd

Pay with VisaPay with MastercardPay with MaestroPay with JCB

[ekm:poweredby]

Top

Cwsmeriaid | Customers