Rhywbeth Bob Dydd

Disgrifiad | Description

  • Awdur: Hafina Clwyd
  • Cyhoeddi Medi 2008
  • Fformat: Clawr Meddal, 215x138 mm

Beth ddigwyddodd ar y dyddiad hwn yn hanes Cymru - pytiau o ysgrifau difyr. Lle bo gan Hafina Clwyd stori neu anecdot neu atgof difyr a pherthnasol i'w rannu am bethau ac am y bobl a saernïodd gymeriad ein gwlad, gellwch fentro ei bod hi'n gwneud hynny, gan ychwanegu ei phytiau blasus at y ffeithiau a'r dyddiadau moel.

Gwybodaeth Bellach:
Rhwng caneuon ar y radio mae lle'r pethau yma, medd rhai, neu i lenwi tyllau yng nghonglau colofnau'r papurau dyddiol. Dyna'r mannau lle disgwyliwn glywed neu weld maniach gwybodaeth am yr hyn ddigwyddodd ar y diwrnod hwn flynyddoedd yn ôl. Ta waeth, meddan ni a throi at ein pethau bob dydd.

Nid cyfrol felly yw hon. Oes, mae yma esgyrn sychion o ddigwyddiadau a dathliadau ar gyfer pob dydd o'r flwyddyn. Ond y mae yma hefyd lawer mwy – y mae hi, yng ngeiriau'r awdur ei hun 'yn ddarlun o'r genedl liwgar hon sydd gennym'. Nid enw a dyddiad geni; nid teitl a dyddiad cyhoeddi – mi gawn hanes y person perthnasol a seren aur am ei gyfraniad; mi gawn wybod sut y llwyddodd cyhoeddiad i dorri tir newydd.

I'r rhai sy'n gwybod am arddull Hafina Clwyd, nid yw'n syndod iddynt ddeall nad yw'r awdur yn fodlon ei gadael hi ar hynny chwaith. Lle bo ganddi stori neu anecdot neu atgof difyr a pherthnasol i'w rannu am bethau ac am y bobl a saernïodd gymeriad ein gwlad, gellwch fentro ei bod hi’n gwneud hynny – gan ychwanegu ei phytiau blasus at y ffeithiau a'r dyddiadau moel.

Pris | Price : £8.50

Nifer | Amount :

Gwasg Carreg Gwalch
12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Dyffryn Conwy
LL26 0EH
01492 642031
llanrwst@carreg-gwalch.cymru

© Hawlfraint 2018 - Gwasg Carreg Gwalch - Gwefan gyda Delwedd

Pay with VisaPay with MastercardPay with MaestroPay with JCB

[ekm:poweredby]

Top

Cwsmeriaid | Customers