Rhywle yn Ffrainc

Rhywle yn Ffrainc

Disgrifiad | Description

  • Rhywle yn Ffrainc - Detholiad o Ddyddiadur Milwr yn y Rhyfel Mawr
  • ISBN: 9781845276874
  • Tom Price
  • Cyhoeddi Ebrill 2019
  • Fformat: Clawr Meddal, 198x128 mm
Fel llawer milwr arall welodd wasanaeth yn rhyfel mawr 1914 i 1918, amharod iawn oedd Tom Price o Flaenau Ffestiniog i sôn am ei brofiadau wrth ei deulu. Ond tua dechrau chwedegau'r ganrif ddiwethaf, gyda hanner cant o flynyddoedd wedi mynd heibio, llwyddodd ei blant i'w berswadio i ysgrifennu peth o’i hanes.

Gwybodaeth Bellach:
Yn ffodus, o’r amser yr ymunodd â’r Pals fis Tachwedd 1914, cadwodd ddyddiadur – yn Gymraeg, wrth gwrs – o’i symudiadau, ei brofiadau a’i deimladau. Daeth ei blant i sylweddoli fod eu tad tawel, dirodres, wedi byw drwy amserau cythryblus, cyffrous. Wynebodd beryglon erchyll, do, ond hefyd, cafodd fwyniant wrth brofi hiwmor parod a chyfeillgarwch ei gyd-filwyr.

Pris | Price : £6.50

Nifer | Amount :

Gwasg Carreg Gwalch
12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Dyffryn Conwy
LL26 0EH
01492 642031
llanrwst@carreg-gwalch.cymru

© Hawlfraint 2018 - Gwasg Carreg Gwalch - Gwefan gyda Delwedd

Pay with VisaPay with MastercardPay with MaestroPay with JCB

[ekm:poweredby]

Top

Cwsmeriaid | Customers