Sêr Chwaraeon y 'Llanelli Star' Sporting Heroes

Sêr Chwaraeon y 'Llanelli Star' Sporting Heroes

Disgrifiad | Description

  • ISBN: 9781845271978
  • Awdur: Barrie Thomas
  • Cyhoeddi Tachwedd 2008
  • Fformat: Clawr Meddal, 260x210 mm

Casgliad o ysgrifau newyddiadurwr yn edrych yn ôl ar ei yrfa fel gohebydd chwaraeon y Llanelli Star ynghyd â chasgliad gwerthfawr o luniau a straeon i ddathlu 100 mlwyddiant y papur arbennig hwn.

Gwybodaeth Bellach:
Cyfrol ddwyieithog yn llawn lluniau.

Yn 2009 bydd y papur wythnosol y Llanelli Star yn dathlu ei ganmlwyddiant. Mae Barrie Thomas wedi gweithio fel gohebydd i'r papur ers 1971 ac mae newydd ymddeol. Ar ôl cychwyn fel 'Junior', a llwyddo i gael stori ar y tudalen flaen yn ei wythnos gyntaf, graddiodd i fod yn Ohebydd Chwaraeon. Mae nifer o gerrig milltir yn nodi ei yrfa.

Gadael yr ysgol yn 16eg oed heb gymwysterau ond Saesneg Lefel O ac fel enillydd cyntaf Cadair Ysgol Fodern Y Strade.

Ymuno â'r Star yn 1971 pan mai'r papur oedd un o brif gyflogwyr Llanelli. Dim teipiadur ar ei gyfer ef na'i olygydd a'i gyd-ohebwyr (cyfanswm o bump o staff golygyddol).

Mae'n hyddysg yn hanes yr argraffwyr, a oedd â 'deadline' Sadyrnol. Yn wahanol i'r rhelyw o ohebwyr, roedd ar delerau da â'r argraffwyr.

Ymuno â'r Evening Post fel gohebydd ardal am gyfnod byr cyn dychwelyd at y Star. Bod yn dyst i'r chwyldro ym myd y diwydiant gyda thechnoleg fodern yn disodli argraffwyr, a'u crefft yn mynd yn angof. Yn dyst i'r newid o 'broadsheet' i dabloid yn 1991 a gorfod dysgu cynhyrchu tudalennau ar gyfrifiadur.

Dechrau troi at chwaraeon gan adrodd ar y Sgarlets yn rheolaidd.

Dringo yn 1973 i olynu Esdale Maclean fel Golygydd Chwaraeon.

Daeth i adnabod Terry Griffiths yn dda. Pan wnaeth papurau Lloegr ensyniadau am rywioldeb Terry, at Barrie a'r Llanelli Star y trodd pencampwr snwcer y byd i wadu'r stori.

Ym myd bocsio, lle mae traddodiad cryf, mae'n adnabod Colin Jones yn dda. Mae'n ffrindiau mawr hefyd â'r hyfforddwr Gareth Howells, sy'n mynnu bod yna steil Cymreig o focsio. Bu Barrie'n dyst i ornest Colin yn erbyn Don Currey, pan ddaeth gyrfa'r Cymro i ben yn dilyn anaf drwg.

Bu'n dyst i ddatblygiad cylch rasio Penbre gan gwrdd â Martin Brundle, Damon Hill a David Coulthard, ac yn 1999 gwelodd ymddangosiad Jenson Button ar y sin rasio.

Pris | Price : £8.50

Nifer | Amount :

Gwasg Carreg Gwalch
12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Dyffryn Conwy
LL26 0EH
01492 642031
llanrwst@carreg-gwalch.cymru

© Hawlfraint 2018 - Gwasg Carreg Gwalch - Gwefan gyda Delwedd

Pay with VisaPay with MastercardPay with MaestroPay with JCB

[ekm:poweredby]

Top

Cwsmeriaid | Customers