Siop Dan Evans y Barri

Disgrifiad | Description

  • ISBN: 9781845274771
  • Alcwyn Deiniol Evans
  • Cyhoeddi Mehefin 2014
  • Fformat: Clawr Meddal, 215x138 mm, 104 tudalen
Roedd Siop Dan Evans y Barri yn un o\'r siopau mwyaf yng Nghymru rhyw gan mlynedd yn ôl. Yn y diwedd, bu\'n rhaid iddi gau oherwydd y newidiadau cyfoes mewn arferion siopa. Ond mae\'r hanes yn werth ei adrodd - dechrau o ddim, datblygu a moderneiddio parhaus, ac yna gorffen y busnes yn drefnus ac urddasol.

Gwybodaeth Bellach:
Yn y gyfrol hon cawn hanes siop a sefydlwyd gyda geni tref y Barri, a dilyn sut y tyfodd gyda thwf y dref drwy ddylanwad un dyn, sef Dan Evans. Bu’r busnes hefyd yn hwb i Gymreigrwydd y Barri, a fu o’r dechrau yn feicrocosm o’r byd gyda’i chymunedau.

Roedd Siop Dan Evans y Barri yn un o’r siopau mwyaf yng Nghymru rhyw gan mlynedd yn ôl. Yn y diwedd, bu’n rhaid iddi gau oherwydd y newidiadau cyfoes mewn arferion siopa.

Mae’n stori sy’n ysbrydoli pobl sydd am fentro ar eu liwt eu hunain ym mhob oes – gan ddangos sut mae cynnwys y gymuned yn y busnes gyda sensitifrwydd a brwdfrydedd. Mae’r oes yn wahanol yn awr, ond yr un yw’r egwyddorion.Yn ogystal ag adrodd y stori mewn geiriau, mae’r gyfrol hon yn cynnwys degau o luniau o bob cyfnod y bu’r siop yn marchnata – ac mae’r rheiny’n adrodd eu straeon eu hunain.

Pris | Price : £5.00

Nifer | Amount :

Gwasg Carreg Gwalch
12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Dyffryn Conwy
LL26 0EH
01492 642031
llanrwst@carreg-gwalch.cymru

© Hawlfraint 2018 - Gwasg Carreg Gwalch - Gwefan gyda Delwedd

Pay with VisaPay with MastercardPay with MaestroPay with JCB

[ekm:poweredby]

Top

Cwsmeriaid | Customers