Stori Cyn Cysgu: 2

Stori Cyn Cysgu: 2

Disgrifiad | Description

  • Cyhoeddi Medi 2008
  • Golygwyd gan Gordon Jones
  • Addas i oed 9-11 neu Cyfnod Allweddol 2
  • Fformat: Clawr Meddal, 72 tudalen

Casgliad cynnes o naw stori amrywiol wedi eu darlunio'n chwaethus gan naw awdur a phedwar darlunydd i'w darllen i blant cyn iddynt fynd i gysgu; i blant 3-7 oed. Dilyniant i Stori Cyn Cysgu a gyhoeddwyd yn 2005.

Gwybodaeth Bellach:
Dyma naw stori o straeon swynol newydd sbon i'w darllen yn uchel a'u rhannu â phlant. Maen nhw’n llawn cymeriadau sy'n apelio at ddychymyg plant ac yn cynnig cysur amser gwely – neu ar unrhyw adeg hwylus.

Pa stori gawn ni gyntaf? 
...Stori am y Bincis Duon, y tylwyth teg nad oes neb wedi clywed amdanynt o'r blaen
... am Pedro'r ci bach yn cael ei ddychryn gan y balwnau yn y parc
... am Casi a Celt yn chwarae yn eu cwpwrdd dillad ac yn anghofio tacluso eu llofft
... Bili sy’n byw a bod yn ei hoff straeon
... am Caleb a'r afal mawr coch olaf ar y goeden?
Neu beth am stori'r geifr bach gwirion sy'n tynnu pob math o drybini am eu pennau
... neu honno am y corach bach oedd yn ceisio paratoi parti croeso i'r wiwerod
... am Wili-Wyn, y llygoden fach wen a'r gyfrinach fawr
... am Cadi Fflur, sy'n ceisio dal y dylwythen deg sy'n dod i gasglu dannedd?

Straeon gan: Caryl Lewis, Bethan Gwanas, Angharad Tomos, Myrddin ap Dafydd, Beca Brown, Haf Llewelyn, Elin Meek, Mari Gwilym, Helen Emanuel Davies.

Lluniau gan Graham Howells, Angela Morris, Gill Roberts, Eric Heyman

Pris | Price : £6.95

Nifer | Amount :

Gwasg Carreg Gwalch
12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Dyffryn Conwy
LL26 0EH
01492 642031
llanrwst@carreg-gwalch.cymru

© Hawlfraint 2018 - Gwasg Carreg Gwalch - Gwefan gyda Delwedd

Pay with VisaPay with MastercardPay with MaestroPay with JCB

[ekm:poweredby]

Top

Cwsmeriaid | Customers