Stori Cyn Cysgu: Casgliad o Straeon Amser Gwely

Stori Cyn Cysgu: Casgliad o Straeon Amser Gwely

Disgrifiad | Description

  • ISBN: 9781845270025
  • Cyhoeddi Medi 2005
  • Golygwyd gan Gordon Jones
  • Addas i oed 7-9.
  • Fformat: Clawr Meddal, 281x210 mm, 64 tudalen

Casgliad cynnes o naw stori amrywiol wedi eu darlunio'n chwaethus gan naw awdur a phedwar darlunydd i'w darllen i blant cyn iddynt fynd i gysgu.

Adolygiad Gwales
Casgliad o storïau diddorol, ac amrywiol o ran testun. Awgryma’r clawr fod gwledd o’n blaenau a rhaid llongyfarch yr artist am greu clawr sy'n sgwrs ynddo’i hun. Dyma flas o'r storïau:

'Morgan a’r Mat' gan Helen Emmanuel Davies: Stori gelfydd gyda thro slic ar y diwedd. Mae’n datgelu fel y gall cyntun bach ar y mat droi'n anturiaeth ryfeddol yn nhywod yr anialwch. Hoffwn, fodd bynnag, fod wedi cael mat mwy lliwgar!

'Stori Fach Ddistaw' gan Angharad Tomos: Yma ceir stori llawn hiwmor wedi ei hadrodd o safbwynt pry copyn. Tipyn o gymêr yw Methiwsala. Stori gyfforddus cyn noswylio a’r lluniau’n ychwanegiad diddorol.

'Cachgi-Bwm' gan Caryl Lewis: Stori fach sy'n mynd â ni i ganol prydferthwch byd natur ac yn wers ynddi ei hun – na ddylem amau cyfeillgarwch cyn dod i nabod ein gilydd yn iawn. Yma mae’r Cachgi Bwm yn newid ei ymddangosiad yn llwyr er mwyn gwneud ffrindiau, ond beth ddigwyddodd? Mae’r disgrifiad ohono yn setlo ym mhetalau’r blodyn yn gampwaith bychan. Mae’r lluniau’n ogleisiol a lliwgar.

'Gadael y Nyth' gan Elin Meek: Ceir hanes gwennol fach nerfus yn gwneud campau rhyfeddol i ddangos caredigrwydd ac yn troi’n arwr. Stori dda gyda sgwrsio naturiol.

'Fi Fy Hun' gan Gordon Jones: Stori am dylwythen deg fach ddrwg yn ceisio twyllo bachgen bach caredig. Tybed pwy enillodd y dydd?

'Gwlad y Gwalltiau Gwyllt' gan Bethan Gwanas: Tybed beth sy’n digwydd os nad ydych yn brwsio’ch gwallt yn ddyddiol? Stori ryfedd am yr hyn all ddigwydd! Ceir yma ddisgrifiadau hynod o ddigri.

'Titw’n Anghofio Eto' gan Myrddin ap Dafydd: Stori am Titw’n anghofio beth oedd wedi ei anghofio! Efallai fod tuedd i fod braidd yn gymysglyd ar y dechrau, ond cafwyd digon o hwyl wedyn gyda theulu o dylluanod yn mynd ar wibdaith i lan y môr.

'Y Tywysog Bach Blệr' gan Haf Llewelyn: Anfonodd ei fam ef i dŷ ei nain i ddysgu sut i fod yn dwt. Tybed a lwyddodd hi? Stori ddoniol.

'Bleddyn Blewyn Hir' gan Iola Jôns: Stori fach annisgwyl am gath fach yn cael ei bwlio, ond mae yma ddiweddglo hapus i fwy nag un!

Dyma gasgliad o straeon gwerth chweil ar gyfer plant bach. Bydd yn anrheg Nadolig a gaiff ei gwerthfawrogi’n fawr.

Nesta a Gron Elis

Pris | Price : £6.95

Nifer | Amount :

Gwasg Carreg Gwalch
12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Dyffryn Conwy
LL26 0EH
01492 642031
llanrwst@carreg-gwalch.com

© Hawlfraint Gwasg Carreg Gwalch - Gwefan gan Delwedd