Stori Nadolig Cyn Cysgu

Stori Nadolig Cyn Cysgu

Disgrifiad | Description

  • ISBN: 9781845274146
  • Cyhoeddi Medi 2012 
  • Golygwyd gan Gordon Jones
  • Addas i oed 7-9 neu Cyfnod Allweddol 2
  • Fformat: Clawr Caled, 280x210 mm, 80 tudalen
Dyma ddeg o storïau Nadoligaidd gwreiddiol, swynol, a thair cerdd hyfryd sy\'n llawn ysbryd yr wyl. Mae\'r cyfan yn ddelfrydol i\'w ddarllen yn uchel a\'i rannu â phlant, a\'r darluniau lliwgar yn cynnig gwledd i\'r llygad.

Mae yna ryw deimlad cynnes, on\'d oes, yn llenwi calon rhywun wrth i sŵn a lliwiau’r Nadolig gyrraedd y siopau a’r stryd fawr. Ryw deimlad felly ges i wrth agor y llyfr hwn – llyfr 80 tudalen yn llawn o straeon a cherddi gwreiddiol sy’n dangos, efallai, nad oes rhaid addasu na cyfieithu cymaint o ddeunydd i’r Gymraeg. Mae gennym storїwyr heb eu hail – ac mae’r gyfrol hon yn brawf pendant o hynny.

Mae’r themâu yn hen ond braf yw cael ymdriniaeth newydd arnynt. Yn wir mae yna ‘feel-good factor’ i\'r rhan fwyaf o’r straeon hyn a hynny am fod nifer o’r awduron wedi canolbwyntio ar werthoedd y Nadolig. Cymerwch chi Caryl Lewis, er enghraifft. Mae hi wedi ysgrifennu stori am leddfu unigrwydd yn ystod yr ŵyl, Lleucu Roberts yn ei stori ‘Anrheg’ yn adrodd faint oedd llun arbennig gan Dewi wedi plesio ei fam a chusan ganddo yn plesio ei daid, a Manon Steffan Ros yn ei stori hi yn sôn sut y cafwyd Nadolig arbennig ym Mhennal am fod yr eira mawr wedi gorfodi pawb i gymdeithasu, a dyna hwyl a gafwyd. Mae yna straeon am gymryd rhan yn nrama’r geni ac mae’r diweddglo a gafwyd yn y ddwy stori yn hyfryd iawn ac yn dod â deigryn i\'r llygad. Doniol yw’r hanesion am ymweliad Siôn Corn.

Dyma lyfr clawr caled a lliwgar a phob clod i’r artistiaid hefyd gan fod y lluniau\'n gampwaith.

Dyma anrheg Nadolig berffaith, yn un y gall plant ei ddarllen flwyddyn ar ôl blwyddyn ac un y gellir ei drosglwyddo gyda balchder i’r genhedlaeth nesaf.

Pris | Price : £8.99

Nifer | Amount :

Gwasg Carreg Gwalch
12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Dyffryn Conwy
LL26 0EH
01492 642031
llanrwst@carreg-gwalch.cymru

© Hawlfraint 2018 - Gwasg Carreg Gwalch - Gwefan gyda Delwedd

Pay with VisaPay with MastercardPay with MaestroPay with JCB

[ekm:poweredby]

Top

Cwsmeriaid | Customers