Swyddi

Teitl: Golygydd Creadigol

Ydach chi awydd gweithio ar lyfrau deniadol i oedolion?

Mae Gwasg Carreg Gwalch yn chwilio am Olygydd Llyfrau Oedolion

Mae gan y Wasg gynlluniau i dorri tir newydd gyda rhaglen o gyhoeddiadau fydd yn apelio at do newydd o ddarllenwyr.

Mae hon yn swydd ran-amser oddeutu deuddydd yr wythnos, ac yn gyfle i weithio ar raglen ddeniadol gyda phobl greadigol.

Croeso i geisiadau gan olygyddion profiadol a rhai sydd yn newydd ond yn frwdfrydig am y maes.

Dyddiad cau: 3.00 y pnawn, 28 Gorffennaf, 2023.

Rhagor o wybodaeth a manylion ar sut i wneud cais.