Tebot Express, Y - Nofel Ni BT

Disgrifiad | Description

  • ISBN: 9780863818257
  • Cyhoeddi Mai 2003
  • Golygwyd gan Meinir Pierce Jones, Alun Jones
  • Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 3
  • Fformat: Clawr Meddal, 181x122 mm, 128 tudalen

Nofel fywiog ac unigryw a luniwyd gan 38 o awduron ifanc o 17 ysgol uwchradd ledled Cymru yn sôn am gaffi anhygoel y Tebot Express, y rheolwr Americanaidd hunan-bwysig, y gweithwyr lloerig a'u helyntion doniol; i ddarllenwyr 12-15 oed.

Adolygiad Gwales
Mae’n debyg fod mynd mawr ledled Ewrop ar hyn o bryd ar lyfrau ac iddynt neges gwrth-Americanaidd, a pha syndod o ystyried sefyllfa’r byd heddiw. Felly gwych o beth yw fod criw o 38 o awduron ifanc o 17 ysgol o bob cwr o Gymru wedi mynd ati i ysgrifennu nofel sy’n gwrthryfela yn erbyn dull cwmnïau Americanaidd o geisio tra-arglwyddiaethu ar bob maes.

Nofel am gaffi Cymreig yn Aberystwyth yw hi, ‘Y Tebot Aur’, sydd newydd gael ei brynu gan gwmni Americanaidd ‘Yr Express Corporation’ a’i droi’n ‘Tebot Express’. Americanwr, Brad Carmichael, yw’r rheolwr, ond mae ei staff yn griw o Gymry amrywiol a digon ‘zany’: Gwen, perchennog blaenorol y caffi, a gafodd ei thwyllo i werthu’r lle am bris afresymol o rad ac sydd bellach yn glanhau’r toiledau; Tomos ei hŵyr, sydd wedi dianc oddi cartref i fwynhau coginio byrgars a llygadu pob merch sydd o fewn cyrraedd; Blod a Saran, dwy ferch ifanc ond tra gwahanol, un yn llawn hyder a’r llall yn ymddangos yn ddihyder er bod ganddi egwyddorion cryf fel llysieuwraig; a Ceri’r heddychwr sydd â sawl cyfrinach i’w datgelu. Does ryfedd felly fod llawer o densiynau rhwng y staff a’r rheolwr, a llawer o ddadlau a thynnu coes rhwng aelodau’r staff a’i gilydd.

Mae’r nofel yn ein tynnu gerfydd ein gwalltiau drwy gyfres o ddigwyddiadau cyffrous sy’n ymylu ar fod yn abswrd, yn eu plith ymgyrch ‘Y Byrgyr Masif’, noson Garioci, a phrotestiadau’r Ffermwyr Ifainc lleol yn erbyn y caffi. Down i adnabod y cymeriadau, rhannu rhai o’u cyfrinachau ac yn y pen draw, cawn fwynhau gweld ‘Y Tebot Express’ yn methu’n gwbl syfrdanol. Ond gwell peidio â datgelu gormod o’r stori.

Mae’n amlwg i’r awdures Meinir Pierce Jones ac Alun Jones y golygydd weithio’n galed i gydlynu’r prosiect gan nad yw’n amlwg wrth ddarllen mai ffrwyth gwaith 38 o awduron gwahanol o wahanol rannau o Gymru yw’r nofel. Roedd dewis man canolog Aberystwyth fel lleoliad i’r caffi’n syniad da gan fod lle wedyn i acenion o bob rhan o Gymru, ac mae’r ddeialog bob amser yn fywiog a chredadwy, gan gynnwys geiriau Brad â’i gymysgiaith ddoniol.

Byddai’n hawdd darllen y nofel (wedi ei chyhoeddi, neu ar y we ar safle www.nofelnibt.com.) ar lefel eithaf arwynebol a’i chael yn adloniant difyr, ond o edrych o dan yr wyneb, mae’n amlwg fod iddi sawl neges bwysig i’r sawl sydd â chlustiau i wrando.

Elin Meek

Pris | Price : £1.00

RRP: £3.99

Nifer | Amount :

Gwasg Carreg Gwalch
12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Dyffryn Conwy
LL26 0EH
01492 642031
llanrwst@carreg-gwalch.cymru

© Hawlfraint 2018 - Gwasg Carreg Gwalch - Gwefan gyda Delwedd

Pay with VisaPay with MastercardPay with MaestroPay with JCB

[ekm:poweredby]

Top

Cwsmeriaid | Customers