Teithiau Dewi Pws - Fo a Fi Gyda'i Help Hi

Disgrifiad | Description

  • ISBN: 9780863819155
  • Awdur: Dewi Pws Morris
  • Cyhoeddi Hydref 2004
  • Golygwyd gan Lyn Ebenezer
  • Fformat: Clawr Meddal, 182x122 mm, 160 tudalen

Cyfrol hynod ddifyr yn adrodd y straeon y tu ôl i'r llenni wrth i Dewi Pws Morris ymweld â 18 gwlad yn paratoi penodau'r gyfres deledu boblogaidd 'Byd Pws', yn cynnwys sylwadau ffraeth a chynnes y teithiwr am y cymeriadau lliwgar yn cyfarfod â hwy, ac am eu diwylliannau a'u harferion amrywiol. 40 ffotograff lliw.

Adolygiad Gwales
Wrth baratoi rhaglenni taith Michael Palin ar gyfer y BBC, y drefn oedd bod y tîm cynhyrchu yn arloesi pob taith, Palin ei hun yn ymuno â’r criw ar ail daith dros yr un llwybr ac yna, wedi golygu’r tapiau, yr uned ffilm yn cael ei hanfon i ba le bynnag yr oedd angen “pick-ups”. Hynny yw, y pethau hanfodol hynny i lenwi bylchau! Nid yw gweithio i S4C – oes angen dweud? – yn caniatáu’r cyfle i roi ‘sglein ar y bara sinsir’, a defnyddio’r math o derm y byddai Dewi Pws yn ei roi yng ngheg ei alter-ego, Rici Hoyw.

Y syndod yw fod y drindod gynhyrchodd Byd Pws – Alun Hughes, Rhian Williams a Dewi ei hun – wedi dod yn ôl o bedwar ban byd gyda digon o stwff i roi i ni gyfresi digon derbyniol ar y sgrin fach: rhaglenni wedi eu saethu, gallaf ddyfalu o brofiad, dan amodau anodd yn aml. Hanes deunaw taith gawn ni yma. Ond diben llyfr i gyd-fynd â chyfres yw rhoi i ni fwy nag a welwyd ar y rhaglenni eu hunain. Mân hanesion am droeon trwstan, efallai, yn cyfleu hefyd, hyd y gellir, naws a theimlad bod yng ngwres tanbaid y trofannau, yn byw mewn tŷ o iâ neu’n crogi gerfydd rhaff ar wyneb craig ...

A dyna ddewis tair enghraifft o benodau a adawodd argraff drwy lwyddo i roi i mi’r ymdeimlad hwnnw. Mae rhannau o benodau eraill mwy ffeithiol, hanesyddol, yn tueddu i arafu pethau ac ys gwn i am mai cofnod ail-law a gawn ni sy’n cyfrif am hynny? Rhywbeth nad yw ar goll o hunangofiant Dewi Pws, Theleri Thŵp gyda chymorth yr un golygydd medrus, Lyn Ebenezer. Ond heb i Lyn fod ei hun yn y gors, yn cysgu dan grwyn ar rew, neu’n sefyll ar gopa ar ôl y wefr o goncro clogwyn, yr ydan ni – yn anochel – ddau gam o fod yn y fan a’r lle. Dyw hynny ddim ar goll yn ei ragair “O”, Alun Hughes na’r “Hylô oddi wrthi Hi”, Rhian Williams.

Ond diffyg bychan yw hynny mewn ail gyfrol am un o’n pobl anwylaf ni. Afraid dweud fod Dewi Pws yn ŵr amryddawn. Mae’r gyfrol hon yn dangos fod ’na ruddin a dygnwch hefyd y tu ôl i’r chwerthin a’r cellwair. Prawf, os bu ei angen, fod dyn difrif, teimladwy, yn llechu tu ôl i wên y clown o Drebo’th.

Gwyn Llywelyn

Pris | Price : £3.00

RRP: £7.00

Nifer | Amount :

Gwasg Carreg Gwalch
12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Dyffryn Conwy
LL26 0EH
01492 642031
llanrwst@carreg-gwalch.cymru

© Hawlfraint 2018 - Gwasg Carreg Gwalch - Gwefan gyda Delwedd

Pay with VisaPay with MastercardPay with MaestroPay with JCB

[ekm:poweredby]

Top

Cwsmeriaid | Customers