Trôns

Trôns

Disgrifiad | Description

  • ISBN: 9780863817786
  • Awdur: Dafydd Meirion
  • Cyhoeddi Hydref 2002
  • Fformat: Clawr Meddal, 182x125 mm, 128 tudalen

Nofel ddirgelwch ddoniol a byrlymus am aelod o'r heddlu sydd wedi'i atal o'i waith yn ceisio datrys dirgelwch llofruddiaeth trwy ddulliau anghonfensiynol, yn cynnwys iaith gref a delweddau erotig.

Adolygiad Gwales
Dychmygwch gyfuniad o Agatha Christie ar sbîd ac un o storïau mwyaf di-chwaeth y cylchgrawn Viz, a dyna i chi syniad o natur y nofel Trôns gan Dafydd Mei. Yn nhraddodiad gorau (neu waethaf) Pî-Âr, nofel flaenorol yr awdur, mae Trôns eto yn crafu’r gwaelodion, a hynny weithiau yn llythrennol.

Mae’r stori, sydd ond yn eilbeth i’r nofel, yn troi o gwmpas darganfyddiad corff un o bileri’r gymdeithas, sef Lady Margaret Gwynne, Plas y Deryn, yn gorwedd yn noeth gyda thrôns sidan, Eidalaidd, wedi’i stwffio i’w cheg. Am weddill y nofel mae’r Sarjiant Dic Huws, neu Dic Bonc, Arfon CID, yn ceisio dal y llofrudd. Mae yno ddigon o syspects – Derfel Dafydd, y cyflwynydd teledu; Deiniol Jones, aelod o’r Cynulliad; Reginald Puw, twrne a mêsyn, a Marco’r Eidalwr. Yn cysylltu’r pedwar y mae’r ffaith iddynt oll gael hanci-panci gyda’r ymadawedig. Pwy yw’r llofrudd? Pwy sy’n becso? Esgus llwyr yw’r nofel i ymarfer diffyg chwaeth gogoneddus yr awdur.

Gellid dewis un o blith nifer o ansoddeiriau i ddisgrifio Trôns – cwrs, di-chwaeth, amharchus, plentynnaidd, mochaidd. Yn wir, gellid defnyddio’r cyfan. Ond dylid ychwanegu un ansoddair arall – doniol. Cystal i mi gyfaddef i mi chwerthin, a hynny’n uchel ar brydiau.

Mae Dic Bonc ei hun yn greadigaeth gampus, mochyn o ddyn gyda moesau nafi, tra bod Hanna Banana yn gydymaith perffaith iddo. Gallai’r ddau, ynghyd â Llew yr Hac, fod yn sail i ddilyniant, os nad yn wir i gyfres.

Defnyddir y dulliau diweddaraf i ddal y llofrudd yn y pen draw, ond chlywais i ddim erioed o’r blaen am DNA yn cael ei ddefnyddio yn y fath fodd. Scatoleg, hwnna ydi o.

Lyn Ebenezer

Pris | Price : £1.00

RRP: £4.95

Nifer | Amount :

Gwasg Carreg Gwalch
12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Dyffryn Conwy
LL26 0EH
01492 642031
llanrwst@carreg-gwalch.cymru

© Hawlfraint 2018 - Gwasg Carreg Gwalch - Gwefan gyda Delwedd

Pay with VisaPay with MastercardPay with MaestroPay with JCB

[ekm:poweredby]

Top

Cwsmeriaid | Customers