Tyddyn Sachau - tyddyn y blodau (Cyfres Syniad Da)

Disgrifiad | Description

  • ISBN: 9781845274764
  • Golygwyd gan Rhian Jones
  • Cyhoeddi Mehefin 2014 
  • Fformat: Clawr Meddal, 215x138 mm, 96 tudalen
Hanes teulu dros dair cenhedlaeth yn ymroi i wneud bywoliaeth o arddio a bellach yn rheoli un o ganolfannau garddio mwyaf llewyrchus gogledd Cymru ar eu safle yn Nhyddyn Sachau ger Pwllheli.

Gwybodaeth Bellach:
‘Ew, lle cawsoch chi’r blodau lliwgar yna?’
‘O! am sioe o fasged grog! O ble daeth hi?’
‘Lle ga’ i datws hadyd d’wch?’
‘Wyddoch chi am rywle sy’n gwerthu coed fala Cymreig?’

Peidiwch â phryderu – mae canolfan arddio deuluol a chyfeillgar hefo’r enw gogleisiol, Tyddyn Sachau, ar y ffin rhwng Llŷn ac Eifionydd all gyflenwi eich anghenion garddio yn ddidrafferth.
O hedyn bach a blannwyd yn ôl yn 1947 gan y diweddar Alfred Ferris, tyfodd a blagurodd y busnes gyda chymorth ei fab, y diweddar Brian Ferris.
Bu sawl tro ar fyd ers y dyddiau cynnar a’r fenter fawr ddiweddaraf oedd sefydlu Caffi’r Tyddyn yn 2010. Eisoes profodd y caffi’n gyrchfan gyfleus i deuluoedd a ffrindiau gael cyfarfod am ginio blasus a rhesymol neu efallai am banad a chacan wrth roi’r byd yn ei le!
Mae’r gyfrol hefyd yn cynnwys cynghorion a chyfarwyddiadau ynglŷn â beth sydd angen ei wneud yn yr ardd fis wrth fis am flwyddyn gron – a phwy’n well i roi cyngor garddio ichi na theulu Tyddyn Sachau!

Pris | Price : £5.00

Nifer | Amount :

Gwasg Carreg Gwalch
12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Dyffryn Conwy
LL26 0EH
01492 642031
llanrwst@carreg-gwalch.cymru

© Hawlfraint 2018 - Gwasg Carreg Gwalch - Gwefan gyda Delwedd

Pay with VisaPay with MastercardPay with MaestroPay with JCB

[ekm:poweredby]

Top

Cwsmeriaid | Customers