Wraig ar Lan yr Afon, Y

Wraig ar Lan yr Afon, Y

Disgrifiad | Description

  • Wraig ar Lan yr Afon, Y
  • ISBN: 9781845277864
  • Aled Jones Williams
  • Cyhoeddi Medi 2020
  • Fformat: Clawr Meddal, 198x128 mm, 160 tudalen

Dyma sut mae'r awdur yn cyflwyno'i nofel ddiweddaraf: 'Rhyw lun ar thrulyr. Neu o leiaf yn defnyddio ambell gonfensiwn thrulyrs. Yn symlach fyth, gwraig yn symud i fyw o fama i nunlla ac oblygiadau hynny.'

Gwybodaeth Bellach:

Mae Aled Jones Williams yn lenor eithriadol o bwysig ym mywyd creadigol y Gymraeg, wastad yn gwthio'r ffiniau gyda'i ddychymyg delweddol cyffrous ac yn procio'r meddwl. Mae'r galw am ei waith felly ar lefel wahanol i werthiant yn unig. Mae'n ysgogi ac ysbrydoli eraill o'i gwmpas, yn torri tir newydd a bydd eraill yn cael budd o'i waith arloesol.

Mae'n nofel ddarllenadwy ac mae'n deffro'r dychymyg, gyda'i ddeialog yn gryno a gogleisiol fel arfer a'r cymeriadau yn llond eu crwyn. Mae ambell olygfa eiconig yma ac mae'r stori wedi ei fframio gyda dau ymweliad gyda'r diwedd.

Am be mae hi? Dyma gyflwyniad yr awdur eto: 'Stori am dair. Y Tair/Tri Celtaidd – 'chwedl' yn hytrach na 'nofel', felly. Y dair: Rachel, Egwyl, Myrr Alaw – Y Dinistrydd? Y Cymodydd? Y Diniwed? Neu – Mam? Merch? Y Dychymyg? Ond efallai fel ym mhob tair/tri mai un sydd yna mewn gwirionedd.

Pris | Price : £8.50

Nifer | Amount :

Gwasg Carreg Gwalch
12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Dyffryn Conwy
LL26 0EH
01492 642031
llanrwst@carreg-gwalch.cymru

© Hawlfraint 2018 - Gwasg Carreg Gwalch - Gwefan gyda Delwedd

Pay with VisaPay with MastercardPay with MaestroPay with JCB

[ekm:poweredby]

Top

Cwsmeriaid | Customers