Y Bws Hud ac O.M.B. (Cyfres Clec)

Y Bws Hud ac O.M.B. (Cyfres Clec)

Disgrifiad | Description

  • ISBN: 9781845275723
  • Eurgain Haf
  • Cyhoeddi Hydref 2016
  • Darluniwyd gan Hannah Doyle
  • Fformat: clawr meddal, 198x128mm, 48 tud

Y trydydd mewn cyfres wreiddiol o \'straeon denu darllen\'.  Wedi eu hanelu at blant 6+, dyma ddwy stori ffraeth a difyr sy\'n cynnwys sefyllfaoedd a chymeriadau lliwgar y gall plant heddiw uniaethu â nhw.  Lluniau du a gwyn hwyliog gan Hannah Doyle.

Y Bws Hud - Hen drwyn oedd Mabli Mai.  Doedd dim byd yn well ganddi na rhoi ei thrwyn smwt ym musned pawb.  Roedd hyn yn ei chael i bob math o helyntion.  Ond mae un daith ar y Bws Hud yn newid popeth...

O.M.B. - Cawr Clên a charedig oedd Orig Mwyn Benfawr.  Daeth tro ar fyd, a dysgodd O.M.B. pa mor anodd yw hi i fod yn gawr clên a charedig pan fo\'r \'Bobl Fach\' yn creu llanast o hyd!

Pris | Price : £4.99

Nifer | Amount :

Gwasg Carreg Gwalch
12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Dyffryn Conwy
LL26 0EH
01492 642031
llanrwst@carreg-gwalch.cymru

© Hawlfraint 2018 - Gwasg Carreg Gwalch - Gwefan gyda Delwedd

Pay with VisaPay with MastercardPay with MaestroPay with JCB

[ekm:poweredby]

Top

Cwsmeriaid | Customers