Y Moch a Straeon Eraill

Disgrifiad | Description

  • Awdur: Dyfed Edwards
  • Dyddiad Cyhoeddi: Tachwedd 2007
  • Fformat: Clawr meddal, 182x124 mm, 219 tudalen

Adolygiad Gwales

Dyma gyfrol o straeon arswyd gan awdur sydd, yn amlwg, yn ennill ei fywoliaeth drwy ysgrifennu ac sydd hefyd yn mwynhau creu sefyllfaoedd dychrynllyd. Fe ddarllenais i’r stori gyntaf yn y gyfrol hon – y stori deitl – yn union cyn imi fynd i gysgu ac fe ges i noson aflonydd o’r herwydd, yn ail-fyw golygfeydd a ddisgrifir yn fanwl yn y stori. Efallai fod hyn yn arwydd pendant fod yr awdur wedi llwyddo yn un o’i amcanion. Ar ryw lefel, mae’n rhaid bod dychryn ei ddarllenwyr ymhlith amcanion awdur cyfrol sydd yn cynnwys un ar ddeg ‘stori i oeri’r gwaed ac i rwygo’r nerfau’. Pam ar y ddaear y byddai rhywun eisiau prynu llyfr i beri dychryn sy’n fater i’w ystyried - ond nid yma.

Amrywiaeth y sefyllfaoedd a geir yn y gwahanol storïau sy’n taro rhywun wrth ddarllen y gyfrol hon. Mae gan yr awdur ddychymyg hynod ac mae’r gwahanol sefyllfaoedd yn tystio i’w ddyfeisgarwch byrlymus. Ar yr un pryd, mae rhywun yn synhwyro ei fod yn ei fwynhau ei hun yn fawr. Lladd, tywyllwch, dichell, cymdogion twyllodrus, creaduriaid rhyfedd, melltith erchyll - dyma’r elfennau. A dyna’r union elfennau y buasech yn eu disgwyl mewn cyfrol o straeon arswyd, wrth gwrs. Ond y modd y mae’r awdur yn trin yr elfennau hyn sy’n bwysig. Mae ei arddull yn gynnil a diwastraff, yn gryno ac uniongyrchol hefyd. Bwrw ymlaen gyda’r stori, dyna’r nod, a chreu tensiwn drwy awgrymu a lled-guddio ar adegau - magu amheuon a phlannu hadau ym meddwl y darllenydd, a’i gamarwain weithiau hefyd. Mae’n feistr ar y technegau hyn.

Y gallu i greu sefyllfaoedd annifyr a thrawiadol, yn hytrach na chymeriadau cofiadwy a byw, yw prif nerth y nofelydd. Cyfrwng yw’r cymeriadau, mewn gwirionedd, ar gyfer y sefyllfaoedd mae’r awdur yn cael cymaint o flas ar eu creu a’u darlunio i ni. Byddai’n dda pe byddai mwy o ddyfnder i’r cymeriadau eu hunain fel eu bod hwythau hefyd yn aros yn y cof. Pe medrem glosio mwy at rai o’r cymeriadau - cydymdeimlo â’u hargyfwng a chyd-gerdded gyda nhw - buasai’n haws i’r awdur ein tywys ninnau i ganol ei sefyllfaoedd ffantastig ac anarferol, ac yn haws iddo ein dychryn, efallai. Wedi dweud hyn, fe ddarllenais i weddill y straeon yn y gyfrol hon yn ystod y dydd!

Dafydd Andrews

Pris | Price : £2.00

RRP: £7.50

Nifer | Amount :

Gwasg Carreg Gwalch
12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Dyffryn Conwy
LL26 0EH
01492 642031
llanrwst@carreg-gwalch.cymru

© Hawlfraint 2018 - Gwasg Carreg Gwalch - Gwefan gyda Delwedd

Pay with VisaPay with MastercardPay with MaestroPay with JCB

[ekm:poweredby]

Top

Cwsmeriaid | Customers