Y Wobr - Cyfrol 2

Y Wobr - Cyfrol 2

Disgrifiad | Description

  • Awdur: Siân Lewis
  • Cyhoeddi Ebrill 2006
  • Darluniwyd gan Robin Lawrie
  • Addas i oed 9-11 neu Cyfnod Allweddol 2
  • Fformat: Clawr Caled, 207x139 mm, 29 tudalen

Cyfrol mewn cyfres sy'n edrych ar wahanol gyfnodau/gefndiroedd o hanes Cymru ac yn cyflwyno stori yn seiliedig ar hynny; y mae'r stori hon yn ymwneud â phyllau glo y cymoedd . Addas i ddarllenwyr 9-11 oed.

Adolygiad Gwales
Dyma lyfr arall yng nghyfres 'Straeon Bywyd Cymru' sef cyfres sy'n ailadrodd hanesion cyfarwydd mewn ffordd newydd a ffres. Yma cawn hanes Trychineb Pwll Glo ym Morgannwg yn 1892. Mae'r hanes yn cael ei adrodd drwy lygaid un teulu sy'n cael ei effeithio'n ddwys gan y trychineb.

Mae'r prif gymeriad, Tom, yn un cyfarwydd; mae'n eiddigeddus o'i frawd, ac ar bigau'r drain eisiau mynd i weithio yn y pwll glo gyda'r bechgyn mawr. Mae'r trychineb yn dangos iddo beth yw gwerth teulu, ac i fod yn ddiolchgar am bopeth sydd ganddo.

Mae'r llyfr yma yn addas ar gyfer oedrannau 9-11 ac wedi'i ysgrifennu mewn arddull heriol, wrth ddefnyddio tafodiaith leol, sydd yn wych i ddatblygu gwybodaeth a geirfa newydd. Mae'r cynnwys yn ddigon ysgafn i allu ei ddarllen fwy nag unwaith, ac mae'r naratif hwyliog yn berffaith i'w ddarllen ar lafar. Ceir lluniau hyfryd gan Robin Lawrie ar bob tudalen, gan greu llyfr trawiadol a deniadol.

Elain Llwyd

Pris | Price : £4.50

Nifer | Amount :

Gwasg Carreg Gwalch
12 Iard yr Orsaf
Llanrwst
Dyffryn Conwy
LL26 0EH
01492 642031
llanrwst@carreg-gwalch.cymru

© Hawlfraint 2018 - Gwasg Carreg Gwalch - Gwefan gyda Delwedd

Pay with VisaPay with MastercardPay with MaestroPay with JCB

[ekm:poweredby]

Top

Cwsmeriaid | Customers