This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Bargen
Bargen

Ga' i Fyw Adra?

  • £7.95
  • £0.00
  • Ga' i Fyw Adra?
  • ISBN: 9781845278250
  • Haf Llewelyn
  • Cyhoeddi: Mawrth 2022
  • Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch
  • Addas i oed 9-11+ neu
  • Cyfnod Allweddol 2/3
  • Fformat: Clawr Meddal, 199x128 mm, 152 tudalen

Nofel sydd wedi ei gosod yn ystod gaeaf garw 1981, cyfnod pan oedd prisiau tai yn codi a phobl ifanc ardaloedd gwledig Cymru yn methu prynu tai yn eu bröydd. Nofel sy'n parhau'n berthnasol i broblemau Cymru heddiw.

Bywgraffiad Awdur:

Mae Haf Llewelyn yn awdures nofelau i oedolion ac i blant, ac yn barddoni. Enillodd ei nofel Diffodd y Sêr wobr Tir na n-Og yn 2014.

Gwybodaeth Bellach:

Cwpwl ifanc yw Dafydd a Llinos, ac maen nhwn gobeithio cael symud i fyw yn fuan i hen gartref Nain Tyn Drain. Dyna ddymuniad Dafydd ai nain. Ond mae ewythr i Dafydd yn awyddus i werthu Tyn Drain fel t? haf. Mae tensiynaun codi, ac ynghanol ymgyrch losgi Meibion Glynd?r mae cyhuddiadaun cael eu taflu, ac yn sydyn mae Dafydd mewn helynt.