This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Sale
Sale

Tanysgrifiad Hanes Byw

  • £30.00
  • £0.00
Tanysgrifiad
  • Ydych chi am dderbyn copi or cylchgrawn hanes lliwgar, 40 tudalen, drwyr post 4 gwaith y flwyddyn?
  • Gallwch brynu Hanes Byw trwy danysgrifio drwy glicio yma. 4 rhifyn y flwyddyn.

Golygydd: Ifor ap Glyn

Is-olygydd: Owain ap Myrddin

hanesbyw@carreg-gwalch.cymru

Mae'r cylchgrawn yn codi straeon o fyd hanes ac archaeoleg, iaith a chelfyddyd, adref a thramor gan daflu golau ar gefndir a gwreiddiau yr hyn syn digwydd on cwmpas heddiw.

Mae hanes yn apelio at bawb ond gwyddom hefyd fod cymaint o fylchau yn ein gwybodaeth am hanes ein gwlad ein hunain. Maer gair gwreiddiol mewn Lladin wedi rhoir enw ar y pwnc academaidd inni ond hefyd dyna darddiad y geiriau stori ac ystyr yn y Gymraeg. Bydd y colofnau ar erthyglau yn cyflwyno gwybodaeth newydd a chefndir arwyddocaol fydd yn ein helpu i ddeall ddoe, i esbonio heddiw ac i symud ymlaen at yfory.

Colofnwyr cyson cyffrous; erthyglau arbennig a nifer o gyfranwyr ifanc.