This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Bargen
Bargen

Gwenwyn... a Gwasgod Felen

  • £6.99
  • £0.00
  • Gwenwyn... a Gwasgod Felen
  • ISBN: 9781845276508
  • Haf Llewelyn
  • Cyhoeddi Tachwedd 2018
  • Fformat: Clawr Meddal, 198x128 mm
Mae ffermwyr Llanuwchllyn 1860 yn dlawd, ac mae'n rhaid iddyn nhw dalu'r Degwm. Dyma nofel am bobl gyffredin yn codi llais.

Tabl Cynnwys:
Pan adawyd Daniel a'i chwaer Dorothy yn amddifad, roedd pethau'n edrych yn dywyll iawn i'r ddau. Y wyrcws, oedd yr unig ateb i dlodion lle ofnadwy, lle'r oedd tlodion yr ardal yn gorfod gweithio'n torri cerrrig am eu bwyd. Wedyn mae Daniel yn cael gwaith efo Mr Thomas y fferyllydd yn siop yr Apothecari, ac mae wrth ei fodd.

Ond ynghanol y tabledi, y ffisig a'r jariau o bob lliw a llun, ceir un botel fechan, wenwynig y mae'i chynnwys yn bygwth dyfodol Daniel ...

Bywgraffiad Awdur:
Dyma nofel wedi ei gosod mewn cyfnod cythryblus yn hanes Cymru cyfnod o annhegwch cymdeithasol a ph?er enfawr y meistri tir dros eu tenantiaid. Roedd yn gyfnod hefyd pan adawodd miloedd o Gymry eu gwlad i chwilio am fywyd tecach a rhyddid barn.