This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Bargen
Bargen

Pren a Chansen

  • £6.99
  • £0.00
  • Pren a Chansen
  • ISBN: 9781845276423
  • Myrddin ap Dafydd
  • Cyhoeddi Mai 2018
  • Fformat: Clawr Meddal, 198x128 mm, 198 tudalen
Mae Bob yn dechrau yn Ysgol y Llan ar ddiwedd gwyliau'r haf. Ond mae nifer o bethau yn ei boeni. Dydi oes y 'Welsh Not' ddim ar ben yn yr ysgol honno a does ganddo yntau ddim Saesneg. Gan fod Bob hefyd wedi bod yn fachgen gwael ei iechyd ers pedair blynedd, mae'n dechrau'r ysgol yn wyth oed yng nghanol dosbarth y plant lleiaf.

Gwybodaeth Bellach:
y gansen gei di am ddweud gair yn Gymraeg Mae Bob yn dechrau yn Ysgol y Llan ar ddiwedd y gwyliau haf. Ond mae nifer o bethau yn ei boeni. Dydi oes y Welsh Not ddim ar ben yn yr ysgol honno. Does ganddo yntau ddim Saesneg. Gan fod Bob hefyd wedi bod yn fachgen gwael ei iechyd ers pedair blynedd, maen dechraur ysgol yn wyth oed yng nghanol dosbarth y plant lleiaf. Nid ywn gwybod eto sut y bydd yn dygymod â hyn i gyd. Ond maen lwcus ei fod yn cael cefnogaeth ei frodyr h?n ai chwaer fawr ac mae Nain Beic hefyd yn un dda am godir galon. A phan ddaw damwain annisgwyl i ysgwyd y teulu, pa ran fydd gan Mac, cipar y stâd, iw chwarae yn y stori tybed?