This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Sale
Sale

Cyfres Clec: 5. Dyn Bach y Cloc a Deiniol y Dylwythen Deg Drwsgl

  • £4.99
  • £0.00
  • Cyfres Clec: 5. Dyn Bach y Cloc a Deiniol y Dylwythen Deg Drwsgl
  • Leusa Fflur Llewelyn ISBN: 9781845276164
  • Cyhoeddi Hydref 2017
  • Darluniwyd gan Hannah Doyle Addas i oed 7-9 neu Cyfnod Allweddol 2
  • Fformat: Clawr Meddal, 198x128 mm, 56 tudalen
Dwy stori ddigri i godi gwên. Y pumed mewn cyfres wreiddiol o 'straeon denu darllen', wedi eu hanelu at blant 6+ oed. Mae'r ddwy ddwy stori ffraeth a difyr yn cynnwys sefyllfaoedd a chymeriadau lliwgar y gall plant heddiw uniaethu â nhw. Lluniau du a gwyn hwyliog gan Hannah Doyle.

Tabl Cynnwys:
Dyn Bach y Cloc Mae dyn bach or enw Taid yn byw yng nghrombil y cloc yng nghartref Guto Alun. Maen llai na llygoden, yr un mor bitw ag wy, a chyn lleied â thanjarîn. Ond does dim yn rhwystror dyn bach ei faint rhag chwarae castiau ar bawb.

Deiniol y Dylwythen Deg Drwsgl
Un noson mae Sandra Jôs yn gosod ei dant o dan y gobennydd. Fe gaiff andros o fraw wrth i Deiniol lanio yn bendramwnwgl ar ei phen. Dim tylwythen deg gyffredin mo Deiniol, ond chwarae teg, maen rhoi sawl dymuniad i Sandra, ac mae hi WIR isio hedfan!