This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Sale
Sale

Eisteddfod i'w Chofio

  • £6.00
  • £0.00
  • Eisteddfod i'w Chofio
  • ISBN: 9781845278830
  • Gwennan Evans
  • Cyhoeddi: Mawrth 2023
  • Darluniwyd gan Lleucu Elenova
  • Fformat: Clawr Meddal, 190x135 mm, 40 tudalen

Dydy Ffion y ffermwraig ddim yn medru mynd ar ei gwyliau, oni bai ei bod hi'n mynd â'r holl wartheg gyda hi. Ond y tro hwn does dim rhaid mynd o'r fferm i gael gwyliau. Mae'r Eisteddfod Genedlaethol yn dod i Fferm Cwm Cawdel.

Bywgraffiad Awdur:

Daw Gwennan Evans yn wreiddiol o Ddyffryn Cothi, Sir Gâr ond mae hi bellach yn byw yng Nghaerdydd gyda'i g?r a dau o blant ifanc. Mae'n gweithio i BBC Radio Cymru ac yn mwynhau ysgrifennu barddoniaeth a rhyddiaith yn ei hamser hamdden. Cafodd ei magu ar fferm ac fel Ffion, mae'n hoffi mynd ar wyliau a chael anturiaethau ym mhob cwr o Gymru.

Gwybodaeth Bellach:

Dewch i ymuno â Ffion, Fflei a'r gwartheg direidus wrth iddyn nhw gael eu derbyn i'r orsedd, cystadlu fel pedwarawd a dawnsio gyda Chymru gyfan o flaen Llwyfan y Maes. Y bedwaredd yn y gyfres boblogaidd gan Gwennan Evans.