This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Sale
Sale

Gwely Haul a Phen-Blwydd Anna a Hanna (Cyfres Clec)

  • £4.99
  • £0.00
  • ISBN: 978184527570
  • Haf Roberts
  • Cyhoeddi Hydref 2016
  • Darluniwyd gan Hannah Doyle
  • Fformat: clwar meddal, 198x128mm, 48 tud

Y pedwerydd mewn cyfres wreiddiol o \'straeon denu darllen\'.  Wedi eu hanelu at blant 6+, dyma ddwy stori ffraeth a difyr sy\'n cynnwys sefyllfaoedd a chymeriadau lliwgar y gall plant heddiw uniaethu â nhw.  Lluniau du a gwyn hwyliog gan Hannah Doyle.

Gwely Haul. Gwylan glên a llawen yw Gwil erbyn hyn.  Ond ar un adeg, roedd mewn penbleth fawr - roedd Gwil yn methu\'n lân â deall ble\'r oedd yr haul yn cysgu.  Does dim amdani ond hedfan Cymru i ganfo atebion.

Pen-blwydd Hapus Anna a Hanna.  Mae\'n ben-blwydd Anna heddiw.  Mae hi\'n ddeg oed, ac mae dathlu mawr.  Dim ond naw oed ydi Hanna - tan fory.  Tybed a fydd Hanna\'n gallu bihafio ym mharti ei hefaill?  Dyma drwbl dwy ddwbwl!

Dwy stori i\'w clecio mewn UN llyfr.