This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Sale
Sale

Hogyn Honco a Hogan Hurt (Gwalch Balch 11)

  • £4.25
  • £0.00
  • ISBN: 9781845272814
  • Cyhoeddi Gorffennaf 2010
  • Addaswyd/Cyfieithwyd gan Emily Huws.
  • Addas i oed 7-9 neu Cyfnod Allweddol 2
  • Fformat: Clawr Meddal, 196x128 mm, 64 tudalen

Mae pawb yn gwneud pethau gwirion bob hyn a hyn ond mae Huwi Honco yn hurt bost drwy'r adeg, a'i fam druan bron â drysu. Tybed ai Huwi sydd gallaf yn y diwedd? Hogan hanner call ydi Beti Benwan ac mae'i rhieni yr un mor dwp â hi. Pan ddaw dyn ifanc call heibio, mae'n meddwl nad oes pobol dwpach i'w cael yn unman Ÿ nes iddo fynd i grwydro! Addasiad o Silly Sons and Dozy Daughters.

Gwybodaeth Bellach:
Mae’r llyfr yn cynnwys dwy stori ac yn llawn lluniau du-a-gwyn bywiog, mae teitlau’r gyfres yn ddelfrydol i’w darllen i blant bach, yn ogystal â bod yn straeon y gall darllenwyr ifanc fwynhau eu darllen ar eu pennau’u hunain.