This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Sale
Sale

Nadolig yn y Cartref

  • £5.95
  • £0.00
  • Nadolig yn y Cartref
  • ISBN: 9781845277161
  • Luned Aaron
  • Cyhoeddi Hydref 2019
  • Fformat: Clawr Caled, 157x156 mm, 56 tudalen
Dyma drysor o gyfrol liwgar a chwareus i'w mwynhau yn y dyddiau cyn y Nadolig, a hynny ar ffurf odl a llun. Yn ogystal â dangos rhai o elfennau cyfarwydd yr ?yl i blant, mae rhai o'r traddodiadau llai cyfarwydd, syml a Chymreig, yn cael eu cyflwyno yma hefyd.

Bywgraffiad Awdur:
Luned Aaron yw awdur cyfres Byd Natur, Gwasg Carreg Gwalch. Enillodd ABC Byd Natur wobr Tir na n-Og 2017.

Gwybodaeth Bellach:
Sychu ffrwythau, dewis yr uchelwydd gorau, canu carolau o ddrws i ddrws... Maer Nadolig yn llawn traddodiadau hyfryd y gallwn eu mwynhau gydan gilydd. Dyma elfennau cartrefol a syml, syn gallu mynd ar goll ynghanol prysurdeb yr ?yl.

Gyda 24 llun a chwpled syn adlais o dymor yr Adfent, cyflwyniad i rai or agweddau traddodiadol hynny sydd yn Nadolig yn y Cartref.