This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Sale
Sale

Siôn Slei-Slei a Marged Mewn Basged (Cyfrol 9 Cyfres Gwalch Balch)

  • £4.95
  • £0.00
  • ISBN: 9781845272081
  • Cyhoeddi Hydref 2008
  • Addaswyd/Cyfieithwyd gan Emily Huws.
  • Addas i oed 7-9.
  • Fformat: Clawr Meddal, 196x128 mm, 64 tudalen

Y diweddaraf yn y gyfres Gwalch Balch. Dwy stori werin i gynorthwyo plant sy'n dechrau cael blas ar ddarllen ar eu pennau eu hunain - 'Siôn Slei-Slei' a 'Marged Mewn Basged'.

Gwybodaeth Bellach:
Y nawfed gyfrol yn y gyfres Gwalch Balch.

Eitha gwaith â Siôn Slei-Slei ddigywilydd yn dychryn wedi cael ei ddal yn fusnes i gyd yn nh?'r tair arth.

Pam roedd Marged Mewn Basged? Cafodd syniad da a llwyddo i dwyllo hen arth barus oedd yn ei gorfodi i weithio'n galed.

Dau dro, amser maith yn ôl
DWY stori mewn UN llyfr