This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

Sale
Sale

Chwedlaur PySgwod

  • £7.00
  • £0.00
  • Chwedlaur PySgwod
  • ISBN: 9781845279240
  • Anni Llŷn
  • Cyhoeddi: Mawrth 2024
  • Fformat: Clawr Meddal, 198x128 mm, 72 tudalen

Gutun y Gragen Las sy'n teleportio... Brian y Cranc Brown sy'n ddawnsiwr heb ei ail... Besi y Besi-teid-iwr a'i sgiliau hypnoteiddio... Lobo'r Cimwch a'i sgiliau torri gwynt... a Nin - y Cranc-ninja.

Bywgraffiad Awdur:

Mae Anni Llŷn yn wyneb cyfarwydd ar y teledu fel cyflwynydd ac actores. Bu'n Fardd Plant Cymru am ddwy flynedd ac mae wedi cynnal gweithdai mewn ysgolion cynradd ac uwchradd ledled Cymru. Cafodd ei magu ym Mhen Ll?n ac ar ôl cyfnod yng Nghaerdydd mae hi a'i g?r wedi symud yn ôl i'w hardal enedigol i fagu teulu.

Gwybodaeth Bellach:

Mae hi'n ddiwrnod hira'r flwyddyn ac mae pawb yn dod at ei gilydd i geisio rhoi stop ar gynlluniau Oswyn yr octopws drwg - gan gynnwys Mori'r facrell. Gan ddefnyddio cryfderau pawb - maent yn llwyddo i achub y cimychiaid rhag yr octopws a'r siarcod drwg... am y tro beth bynnag!